A part of Agder Energi

Våra tjänster

Portfolio Management

Vi är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden.

Energy Services

Förenkla din vardag med våra administrativa tjänster, rapporter och verktyg.

Flexibility

Intäkter för dig som kund genom försäljning av efterfrågeflexibilitet till nätoperatören.

Environmental Markets

Vi vill våra kunders långsiktiga samarbetspartner inom energi- och miljöfrågor.

Power Supply

Vi hjälper producenter att få högst möjliga elpris och företag att få lägsta möjliga elpris.

Vi har som mål att vara våra kunders viktigaste bidragsgivare till en hållbar framtid

Entelios erbjuder ren energi, spetskompetens och teknologi som gör det möjligt för industribolag, företag och offentliga verksamheter att bli ledande på området klimatvänliga energilösningar. Kärnverksamheten är förvaltning och handel av förnybar energi på den nordiska och europeiska elmarknaden å kundernas vägnar.

NYHETER

Koldioxidpriset drar upp kraftpriserna

Priset på utsläppsrätter har stigit kraftigt den senaste veckan. Just nu är detta den i särklass största faktorn när det...

Nedblåsta elpriser

Rekordmycket vindkraft gav prisfall i mars, men nivån är fortfarande hög.

Prisnedgången pausas av vårvädret

Milda temperaturer kombinerat med regn och hög produktion av vindkraft har bidragit till att resursbalansen förbättrats avsevärt...

Elpriset ner på kort sikt och upp på längre sikt

Resurssituationen i Norden har förbättrats tack vare mer nederbörd än normalt för denna tid på året, rikligt med vindkraft...

Kraftpriserna fortsatt präglade av Brexit-dramatiken

Brexit har länge präglat kraftmarknaderna i Europa. Det är nu lite merän två veckor kvar tills Storbritannien enligt planerna...

Nordiskt elpris följer europeiskt pris på utsläppsrätter

Norden har för närvarande underskott i resurssituationen, något som gör oss ännu mer beroende av utbyte med våra grannländer.

Vädret lurade alla – igen

Värmerekord i februari ledde till ett onormalt stort fall i elpriset. Men det höga utgångsläget från januari gjorde ändå...

Påskväder och påskpriser

Elpriset fortsätter att falla och närmar en mer normal nivå för årstiden.

"Extreme makeover" i väderprognoserna drar ner kraftpriserna

Att kunna "förutspå" vädret låter nästan som en omöjlighet, något det kanske också är.

Kommer vi att se fallande elpriser?

Elpriset har varit stigande ett bra tag – ja, lyfter vi blicken en aning så har det stigit sedan sommaren 2015.