A part of Agder Energi

Våra tjänster

Portfolio Management

Vi är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden.

Energy Services

Förenkla din vardag med våra administrativa tjänster, rapporter och verktyg.

Flexibility

Intäkter för dig som kund genom försäljning av efterfrågeflexibilitet till nätoperatören.

Environmental Markets

Vi vill våra kunders långsiktiga samarbetspartner inom energi- och miljöfrågor.

Power Supply

Vi hjälper producenter att få högst möjliga elpris och företag att få lägsta möjliga elpris.

Vi har som mål att vara våra kunders viktigaste bidragsgivare till en hållbar framtid

Entelios erbjuder ren energi, spetskompetens och teknologi som gör det möjligt för industribolag, företag och offentliga verksamheter att bli ledande på området klimatvänliga energilösningar. Kärnverksamheten är förvaltning och handel av förnybar energi på den nordiska och europeiska elmarknaden å kundernas vägnar.

NYHETER

I väntan på Brexit

Sedan förra veckan har vi inte kunnat notera några större nyheter på kraftmarknaden. Både spotpriset och terminspriserna...

Går mot prisrekord 2019

Bakom oss ligger ett elår som har slagit flera rekord.

Dyr avslutning på elåret 2018

Elpriset stack iväg uppåt igen mot slutet av året. Mindre nederbörd och dyra klimatkvoter utgör bara en del av förklaringen.

Billigare energi, men dyrare el

Marknadsaktörerna har lyft prisförväntningarna på elmarknaden både för den kommande vintern och de kommande åren.

Ytterligare en senareläggning för finskt kärnkraftverk

Förra veckan kom nyheten att vi kan vänta oss ytterligare en försening för den finska kärnkraftreaktorn. Denna gång har man...

Globala energipriser faller, men de europeiska håller i sig

De globalt svagare energipriserna kan vara resultatet av aningen mer pessimistiska utsikter för världsekonomin.

Mörka moln över marknaderna

Det är stora rörelserna på börserna världen över. Efter flera månader av stor optimism på de flesta finansmarknader, ser...

Brexit skakar om kraftpriserna

Den senaste tiden har det varit stora rörelser i råvarupriser, valuta och räntor samtidigt som det har skett en korrigering...

Det milda vädret bidrar till lägre elpriser

Norden står på tröskeln till vintern, och storleken på energilagren blir viktig för vilket elpris vi kan förvänta oss under...

Nervösa råvarumarknader

Kraftmarknaden har på sistone upplevt kraftiga rörelser. Förra veckan präglades av att allt drog i samma riktning – nämligen...