A part of Agder Energi

Våra tjänster

Portfolio Management

Vi är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden.

Energy Services

Förenkla din vardag med våra administrativa tjänster, rapporter och verktyg.

Flexibility

Intäkter för dig som kund genom försäljning av efterfrågeflexibilitet till nätoperatören.

Environmental Markets

Vi vill våra kunders långsiktiga samarbetspartner inom energi- och miljöfrågor.

Power Supply

Vi hjälper producenter att få högst möjliga elpris och företag att få lägsta möjliga elpris.

Vi har som mål att vara våra kunders viktigaste bidragsgivare till en hållbar framtid

Entelios erbjuder ren energi, spetskompetens och teknologi som gör det möjligt för industribolag, företag och offentliga verksamheter att bli ledande på området klimatvänliga energilösningar. Kärnverksamheten är förvaltning och handel av förnybar energi på den nordiska och europeiska elmarknaden å kundernas vägnar.

NYHETER

Svagare koldioxidpris ger åter lägre kraftpriser

Efter ett par veckor med uppgång i både spotpriset och på terminsmarknaden, har vi den senaste veckan upplevt lägre priser.

Effektprissättning ger vinterpriser

De låga temperaturerna senaste veckan fick hushållen i Norden att skruva upp värmen på elementen. Högre efterfrågan på marknaden...

Tidig vinter höjer elpriset

Efter ett par lugna veckor har elpriserna denna vecka tagit ett skutt uppåt. De stabila priserna på senare tid beror på att...

Brexit fortsätter prägla elpriset

Oktober kom att präglas av en god resurssituation i Norden, välförsörjda råvarumarknader – och fortsatt osäkerhet kring hur...

Brexit skapar mer osäkerhet på kraftmarknaden

Veckans klargöranden kring Brexit-frågan gav inte de svar marknadsaktörerna hade väntat på.

Global gasmarknad ger prispress

Rekordmånga gasfartyg ligger för ankar i väntan på högre gaspriser.

Återhållsamhet på de finansiella marknaderna

Aktörerna på de finansiella marknaderna intar en avvaktande hållning. Orsaken: Flera olösta situationer skapar mycket osäkerhet...

Billigare koldioxid ger lägre elpriser

Koldioxidpriset har gått ner på sistone. Nedgången bidrar till lägre elpriser i Norden nästa år.

En råvara håller elpriset uppe

Fallhöjden för elpriserna är begränsad så länge koldioxidpriset håller sig på dagens nivå.

Oroligt elpris under händelserik månad

Tvivel kring fransk kärnkraft, tvärstopp för nederländskt gasfält och explosioner på saudiarabiskt oljeraffinaderi. Detta...