A part of Agder Energi

Våra tjänster

Portfolio Management

Vi är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden.

Energy Services

Förenkla din vardag med våra administrativa tjänster, rapporter och verktyg.

Flexibility

Intäkter för dig som kund genom försäljning av efterfrågeflexibilitet till nätoperatören.

Environmental Markets

Vi vill våra kunders långsiktiga samarbetspartner inom energi- och miljöfrågor.

Power Supply

Vi hjälper producenter att få högst möjliga elpris och företag att få lägsta möjliga elpris.

Vi har som mål att vara våra kunders viktigaste bidragsgivare till en hållbar framtid

Entelios erbjuder ren energi, spetskompetens och teknologi som gör det möjligt för industribolag, företag och offentliga verksamheter att bli ledande på området klimatvänliga energilösningar. Kärnverksamheten är förvaltning och handel av förnybar energi på den nordiska och europeiska elmarknaden å kundernas vägnar.

NYHETER

Ekonomisk pessimism ger prisfall

Låsta politiska positioner och svaga ekonomiska indikatorer har de senaste veckorna skapat stora svängningar på den finansiella...

Fint sommarväder gör elen dyrare

Sommarhettan försvagar resurssituationen och bromsar produktionen av kärnkraft.

Kanonsommar gav prishopp

Värmeböljor och liten nederbörd innebär lägre vattenkraftsproduktion och högre elpriser än normalt för juli.

Äntligen: Normalt elpris!

Normala elpriser, än så länge.

Koldioxidpriset lyfter elpriset

Det har varit en ganska lugn period på kraftmarknaden, särskilt på terminsmarknaden. Den här veckan har priserna för el levererad...

Nederbördsrik sommar påverkar elpriset

Det regnar mer än normalt för årstiden och detta har bidragit till lägre elpriser de senaste veckorna. Den här veckan ser...

Årets billigaste elvecka

Negativa priser på el i Tyskland bidrog till de lägsta elpriserna hittills i år.

Påfyllning av vatten ger billigare nordisk kraft

Hittills i år har Norden importerat en del kraft från Europa. Nu är flödet det omvända. Lägre priser i Norden gör att vi...

Mörka moln dämpar elpriset

Regnigt majväder pressade ner elpriset. Handelskrig och nya EU-politiker kan pressa ner det ytterligare.

Stormig kraftmarknad – men små prisändring

Politiska vibrationer, handelskriget mellan USA och Kina och produktionen av förnybar energi sätter sin prägel på elpriserna...