Notice This website is under construction.

Flexibilitetstjänster

Det finns flera sätt man kan stötta flexibilitetstjänstmarknaden på, samtidigt är det ofta svårt att inse vilken potential ens företag har. Gör vårt test nedan för att se hur du kan hjälpa till

Strømtjenester

Information om detta test

Stödtjänster och avhjälpande åtgärder är funktioner som tillhandahålls för att stötta och stabilisera kraftsystemet. Det finns även lokala flexibilitetsmarknader vars syfte är att hantera utmaningen med effekt- och kapacitetsbrist.

Det är möjligt som förbrukare eller producent att leverera till stödtjänster, avhjälpande åtgärder och delta på flexibilitetsmarknader. Det görs genom att sälja ens förmåga att vara flexibel och kortvarigt justera antingen uttaget eller inmatningen av effekt beroende på om det är en förbrukningsresurs, produktionsresurs eller ett energilager som levererar. Testet ger dig en indikation på vilka stödtjänster, avhjälpande åtgärder och flexibilitetmarknader som är passande för just din resurs utifrån de krav som finns på respektive marknad.

Börja med att välja elområde

Hur snabbt kan din anläggning reagera?

Reagera är hur snabbt resursen kan antingen regleras upp eller ned.

Hur snabbt kan din anläggning reagera?

Reagera är hur snabbt resursen kan antingen regleras upp eller ned.

Hur länge kan du behålla en aktivering?

Aktivering är hur länge resursen kan leverera.

Hur länge kan du behålla en aktivering?

Aktivering är hur länge resursen kan leverera.

Hur länge kan du behålla en aktivering?

Aktivering är hur länge resursen kan leverera.

Hur länge kan du behålla en aktivering?

Aktivering är hur länge resursen kan leverera.

Hur länge kan du behålla en aktivering?

Aktivering är hur länge resursen kan leverera.

Hur länge kan du behålla en aktivering?

Aktivering är hur länge resursen kan leverera.

Hur länge kan du behålla en aktivering?

Aktivering är hur länge resursen kan leverera.

Hur länge kan du behålla en aktivering?

Aktivering är hur länge resursen kan leverera.

Vi kan tyvärr inte hjälpa dig att komma in på flexibilitetsmarknaden. Men vi kan säkert hjälpa dig på andra sätt, läs mer om vår tjänst, fysisk elhandel och portföljförvaltning  

Vi kan hjälpa dig in på flexibilitetsmarknaden!

Vi ser en potential i att få in dig på flexibilitetsmarknaden, vi tror att du kan hjälpa till med följande tjänster:

– FFR

Vi kan hjälpa dig in på flexibilitetsmarknaden!

Vi ser en potential i att få in dig på flexibilitetsmarknaden, vi tror att du kan hjälpa till med följande tjänster:

– FFR

– FCR-D upp

– FCR-D ned

Vi kan hjälpa dig in på flexibilitetsmarknaden!

Vi ser en potential i att få in dig på flexibilitetsmarknaden, vi tror att du kan hjälpa till med följande tjänster:

– FFR

– FCR-D upp

– FCR-D ned

– FCR-N

– aFRR

– mFRR

 

Vi kan hjälpa dig in på flexibilitetsmarknaden!

Vi ser en potential i att få in dig på flexibilitetsmarknaden, vi tror att du kan hjälpa till med följande tjänster:

– FFR

– FCR-D upp

– FCR-D ned

– FCR-N

– aFRR

– mFRR

– Lokala flexibilitesmarknaden

Vi kan hjälpa dig in på flexibilitetsmarknaden!

Vi ser en potential i att få in dig på flexibilitetsmarknaden, vi tror att du kan hjälpa till med följande tjänster:

– FCR-D upp

– FCR-D ner

Vi kan hjälpa dig in på flexibilitetsmarknaden!

Vi ser en potential i att få in dig på flexibilitetsmarknaden, vi tror att du kan hjälpa till med följande tjänster:

– FCR-D upp

– FCR-D ned

– FCR-N

– aFRR

– mFRR

Vi kan hjälpa dig in på flexibilitetsmarknaden!

Vi ser en potential i att få in dig på flexibilitetsmarknaden, vi tror att du kan hjälpa till med följande tjänster:

– FCR-D upp

– FCR-D ned

– FCR-N

– aFRR

– mFRR

– Lokala flexibilitetsmarknaden

Vi kan hjälpa dig in på flexibilitetsmarknaden!

Vi ser en potential i att få in dig på flexibilitetsmarknaden, vi tror att du kan hjälpa till med följande tjänster:

– FCR-N

– mFRR

– aFRR

 

Vi kan hjälpa dig in på flexibilitetsmarknaden!

Vi ser en potential i att få in dig på flexibilitetsmarknaden, vi tror att du kan hjälpa till med följande tjänster:

– FCR-N

– mFRR

– aFRR

– Lokala flexibilitetsmarknaden

 

Vi kan hjälpa dig in på flexibilitetsmarknaden!

Vi ser en potential i att få in dig på flexibilitetsmarknaden, vi tror att du kan hjälpa till med följande tjänster:

– mFRR

Vi kan hjälpa dig in på flexibilitetsmarknaden!

Vi ser en potential i att få in dig på flexibilitetsmarknaden, vi tror att du kan hjälpa till med följande tjänster:

– mFRR

– Lokala flexibilitetsmarknaden

Fyll i din kontaktinformation och lämna en kort kommentar om vad ärendet gäller så återkommer vi så fort som möjligt.