Kontakt

Telefon: 08-425 18 500

Fakturafrågor, referenser, justering av fakturaadess: Fakturering.se@entelios.com

Nya anläggningar, avslut av anläggningar, frågor om mätvärden: Struktur.se@entelios.com

Frågor om nätfakturor/kostnader: Fakturaadministration.se@entelios.com

Allmänna förfrågningar: contact.nordic@entelios.com

Hvudkontor, Sverige: Olof Palmes Gata 17, 111 22 Stockholm

Huvudkontor, Norge: Kjøita 18, 4630 Kristiansand

Organisationsnummer: 556478-6555

Ledning