Energikrafttag lönar sig för Norges största bank

Energikrafttag lönar sig för Norges största bank

DNB-koncernen har jobbat aktivt under flera år för att reducera sitt klimatavtryck. Samarbetet med energibolaget Entelios garanterar att alla bankens anläggningar globalt nu endast använder garanterat förnybar energi och arbetet med att dra ner förbrukningen ytterligare fortsätter.

Under perioden 2014–2016 har DNB minskat sin energiförbrukning med 25,5 procent, under samma period reducerade banken antalet kvadratmeter med 20,2 procent. Under dessa två år sänkte koncernen sin strömförbrukning med 6,9 procent per kvadratmeter.

Uppfyller miljökrav tre år före fristen
DNB är en del av RE100-initiativet. Det är ett globalt initiativ där företag åtar sig att se till att 100 procent av elförbrukningen ska komma från förnybara energikällor som vind, vatten eller sol. Ambitionen har varit att detta ska ha uppnåtts före 2020.

– Vi har tack vare samarbetet med Entelios redan uppfyllt detta och vi är stolta över att ha förverkligat RE100-initiativets mål tre år före fristen. Nu hoppas vi att uppmärksamhet kring detta kan bidra till att andra stora fastighetsägare i Norge tittar närmare på användning av förnybar energi, säger Øistein Akselberg, sustainability manager på DNB.

Han berättar att koncernen arbetar för att ha ett så lågt klimatavtryck som möjligt. – Vår strategi för detta är dubbel: för det första måste vi säkerställa att elektriciteten vi använder är 100 procent ren och förnybar och samtidigt måste vi arbeta på att minska förbrukningen. Det första uppnår vi genom att köpa förnybar elektricitet genom ursprungsgarantisystemet, medan det andra är ett kontinuerligt arbete baserat på analyser och mätning, säger Øistein Akselberg.

Lite vattenkraft i de norska eluttagen
– I Norge produceras det stora mängder förnybar energi, men mycket av ”renheten” i denna elektricitet säljs till utlandet genom ursprungsgarantisystemet. Även om det finns vissa svagheter i detta system och man har aviserat förändringar av det, är det viktigt att norskt näringsliv känner till NVE:s varudeklaration för energi levererad via nät i Norge. Elektriciteten stammar från en blandning av olika produktionskällor – vattenkraft, kolkraft, kärnkraft och annat. Från 2017 har vi haft ett samarbete med Entelios. Tack vare detta samarbete täcker vi vår elförbrukning både i Norge och på alla våra anläggningar världen över enbart med garanterat förnybar energi, berättar Øistein Akselberg.

Som inköpare av garanterat förnybar energi sänder vi en signal om att vi tar klimatutmaningarna på allvar och förhoppningsvis kommer flera företag att följa efter, något som kan öka efterfrågan på förnybar energi.

Den billigaste elen är den vi inte förbrukar
– Ett viktigt element i vår strategi är att vi har gett Entelios mandat att handla kraft åt oss. Ambitionen är att de slår spotpriset. Så inte nog med att DNB enbart kör på grön, förnybar energi, vår elleverantör garanterar dessutom att vi får den till ett så bra pris som möjligt, säger Thomas Mylén, avdelningschef för fastigheter och kontorstjänster inom DNB-koncernen.

Men det är genom att minska sin elförbrukning som DNB har uppnått de riktigt stora ekonomiska besparingarna.

– Den billigaste elen är den vi inte förbrukar. Därför har vi sökt och fått stöd från Enova för att analysera vår elförbrukning: Genom ett samarbete med både Entelios och deras samarbetspartner, energirådgivningsbolaget Entro AS, har vi kartlagt denna. För vår del har detta medfört avsevärda ekonomiska besparingar som vida överstiger inköp av kraft till ett öre lägre pris än spotpriset, konstaterar Thomas Mylén.

Tror fler kommer att följa DNB:s exempel
Entelios har i samarbete med Jan Atle Liodden på Agder Energi levererat ursprungsgarantier till DNB:s anläggningar världen över.

– Det har varit otroligt inspirerande att få möjlighet att bistå DNB-koncernen med att minska dess miljöavtryck ytterligare. När en så stor aktör klarar av att skära ner sin elförbrukning med över 25 procent tror jag att flera bolag som förvaltar fastighetsportföljer kommer att se både de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med att ha ett mer medvetet förhållande till den egna energiförbrukningen, säger han.