Ny kraft till Olav Thon Gruppen

Ny kraft till Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen har ingått ett treårigt avtal med Entelios som årligen ska leverera 190 GWh till företagets fastigheter i Sverige och Norge. Detta motsvarar årsförbrukningen till cirka 20 000 lägenheter.

Olav Thon Gruppen äger och förvaltar över 100 köpcenter i Sverige och Norge, bland annat Sollentuna Centrum, Charlottenbergs Shoppingcenter och Nordby Shoppingcenter i Svinesund. Olav Thon Gruppen har ca. 500 kommersiella fastigheter i portföljen och mer än 70 hotell i Norge, Bryssel och Rotterdam.

Nordisk partner
– Det är en stark kvalitetsstämpel för hela vår nordiska organisation att Olav Thon Gruppen har valt att ingå ett flerårigt nordiskt avtal med oss, säger Harald Steinsholt, på Entelios .

År 2017 köpte Entelios Telge Kraft i Sverige, och har idag kontor i både Norge och Sverige.
Han lyfter fram energileverantörens långa erfarenhet av att leverera konkurrenskraftiga strömpriser till stora aktörer i Norden som en viktig orsak till att valet föll på Entelios.

– Vårt mål har i flera år varit att reducera våra kunders energikostnader genom en skräddarsydd förvaltning. Det tillsammans med vår integrerade nordiska modell tror jag är positivt för oss i anbud som detta, säger Steinsholt.

Omfattar köpcenter och kommersiella fastigheter
– Olav Thon Gruppen har genom en gemensam konkurrensutsättning ingått avtal med två strömleverantörer, där Entelios  är en av dessa. Entelios levererar ström till många av Olav Thon Gruppens fastigheter i Norge och Sverige och avtalen omfattar både köpcenter och andra kommersiella fastigheter, säger Ole-Martin Moe, teknisk chef i Olav Thon Gruppen.