Säkerställer bra elpriser för DigiPlex elkrävande datacenter – det lönar sig att använda LOS Energy

Säkerställer bra elpriser för DigiPlex elkrävande datacenter – det lönar sig att använda LOS Energy

Datalagring kräver mycket el. Datacenterspecialisten DigiPlex har överlåtit all elförvaltning i Norge och Sverige till LOS Energy.

– Vi har använt LOS Energy som vår elförvaltare i snart tio år. Under denna tid har vi vuxit och gått från ett litet företag till en multinationell koncern. Att vi fortfarande är kund hos LOS Energy, säger väl det mesta om hur nöjda vi är med företaget, säger Gisle M. Eckhoff, vd på DigiPlex.

Han leder ett bolag som designar, bygger och driftar datacenterlösningar i framkant, anpassade för nordiska behov. DigiPlex stod bakom Norges första datacenter 2002 och har sedan dess varit marknadsledande i Norge och expanderat till Sverige.

Elförbrukningen har ökat i takt med framgångarna. Nu förbrukar DigiPlex runt 45 GWh årligen, fördelat på flera platser i Norge och Sverige. LOS Energy hanterar den fysiska leveransen och elförvaltningen i båda länderna.

– LOS Energy har kunder i Norge, Sverige, Danmark och Finland och betjänar ett stadigt växande antal företag med verksamhet i flera nordiska länder, bland dem DigiPlex, säger Lars Petter Hansen, Key Account Manager på LOS Energy.

Minskade elkostnader
Få företag har goda kunskaper om el. Därför väljer många att överlåta ansvaret för elinköp till en professionell part.

– Vårt intresse för el som en viktig insatsfaktor är mycket stort. Vi använder LOS Energy för att sänka elkostnaderna så mycket som möjligt genom aktiv förvaltning. LOS Energy har uppnått goda resultat och det har varit lönsamt att låta deras förvaltare sköta våra elinköp. Vi köper el på uppdrag av våra kunder, så i slutänden är det kunderna som märker att elräkningen har krympt, säger Gisle.

De senaste åren har LOS Energy sänkt kundernas elpris med mer än tio procent jämfört med det rörliga marknadspriset.

Gröna certifieringar
DigiPlex köper inte bara el och kompetens från LOS Energy, utan även ursprungsgarantier som bekräftar att elen kommer från enbart förnybara energikällor.

– Våra kunder efterfrågar en grön profil och vi har därför fattat ett strategiskt och miljömedvetet beslut om att köra alla våra datacentra på hundra procent med förnybar energi. Jämfört med många av våra konkurrenter, satsar vi även på en teknologi som är mindre energikrävande, säger Gisle.

God uppföljning
Minst en gång i månaden har DigiPlex kontakt med LOS Energy.
– Vi får då rapporter om marknaden och status på vårt eget avtal. Uppföljningen från LOS Energy är mycket bra. Vi upplever att man värdesätter oss som kund, säger Gisle.