NYHETER

Effektprissättning ger vinterpriser

Effektprissättning ger vinterpriser

De låga temperaturerna senaste veckan fick hushållen i Norden att skruva upp värmen på elementen. Högre efterfrågan på marknaden ledde till att priserna gick uppåt. Med en något reducerad resursbalans har de nordiska priserna legat över de tyska spotpriserna, något som leder till import av kraft till Norden.

Tidig vinter höjer elpriset

Tidig vinter höjer elpriset

Efter ett par lugna veckor har elpriserna denna vecka tagit ett skutt uppåt. De stabila priserna på senare tid beror på att det är relativt lugnt på de övriga råvarumarknaderna som kol, gas och koldioxid. Ändå ser vi att de nordiska priserna går upp till en högre nivå den här veckan.

Brexit fortsätter prägla elpriset

Brexit fortsätter prägla elpriset

Oktober kom att präglas av en god resurssituation i Norden, välförsörjda råvarumarknader – och fortsatt osäkerhet kring hur Brexit kommer att påverka priset på koldioxidkvoter.

Brexit skapar mer osäkerhet på kraftmarknaden

Brexit skapar mer osäkerhet på kraftmarknaden

Veckans klargöranden kring Brexit-frågan gav inte de svar marknadsaktörerna hade väntat på.

Global gasmarknad ger prispress

Global gasmarknad ger prispress

Rekordmånga gasfartyg ligger för ankar i väntan på högre gaspriser.

Återhållsamhet på de finansiella marknaderna

Återhållsamhet på de finansiella marknaderna

Aktörerna på de finansiella marknaderna intar en avvaktande hållning. Orsaken: Flera olösta situationer skapar mycket osäkerhet på marknaderna. Detta leder i sin tur till oförutsägbara framtidspriser på el i Norden.

Billigare koldioxid ger lägre elpriser

Billigare koldioxid ger lägre elpriser

Koldioxidpriset har gått ner på sistone. Nedgången bidrar till lägre elpriser i Norden nästa år.

En råvara håller elpriset uppe

En råvara håller elpriset uppe

Fallhöjden för elpriserna är begränsad så länge koldioxidpriset håller sig på dagens nivå.

Oroligt elpris under händelserik månad

Oroligt elpris under händelserik månad

Tvivel kring fransk kärnkraft, tvärstopp för nederländskt gasfält och explosioner på saudiarabiskt oljeraffinaderi. Detta är bara en del av allt som fick elpriserna att fluktuera i september.

Efterverkningar på kraftmarknaden

Efterverkningar på kraftmarknaden

Positiva nyheter från både Frankrike och Saudiarabien lugnar marknadsaktörerna och får priserna att gå ner.