Angreppet i Saudiarabien ger följdeffekter i Norden

Angreppet i Saudiarabien ger följdeffekter i Norden

Drönarangreppet på Saudiarabiens oljeinstallationer får råvarupriserna att stiga.

Förra veckan ledde en rad incidenter i Europa till en höjning av de nordiska kraftpriserna. Den här veckan har angreppet på oljefält och oljeinstallationer i Saudiarabien lett till att oljepriset har skjutit i vädret, något som även präglar de andra råvarupriserna.

Följdeffekter
I Mellanöstern och Asien är stora delar av energiproduktionen baserad på olja. I Norden och resten av Europa används det endast lite olja för att producera energi. Vi är mer beroende av andra råvaror som gas och kol. Båda dessa priser är mycket känsliga för förändringar i oljepriset, något som i sin tur bidrar till att vi i Norden påverkas av händelsen i Saudiarabien.

Hand i hand
Gaspriset är sårbart för förändringar i oljepriset, men inte lika sårbart som det en gång var. Genom långsiktiga oljeindexerade prisavtal har gaspriset genom tiderna i stort sett korrelerat med oljepriset. Idag omsätts en allt större volym av gasen på spotmarknaden, något som gör att priset på gas påverkas mindre av oljepriset. Men i samband med händelser som den nu i Saudiarabien ser vi att priset på gas fortfarande har en stark koppling till oljepriset.

Bryter kol
Man är beroende av olja för att bryta kol. Detta gör att kolpriset är direkt kopplat till priset på olja. Dessutom är både olja och kol globala handelsvaror och priserna på de båda råvarorna påverkar därför varandra.

Prisökning
Priset på utsläppsrätter (koldioxidpriset) gjorde också ett litet skutt uppåt i samband med händelsen i Saudiarabien. Sammanfattningsvis har prisuppgången på olja bidragit till att höja råvarupriserna i Europa. Detta bidrar i sin tur till högre kraftpriser i såväl Norden som resten av Europa.