Dyr avslutning på elåret 2018

Dyr avslutning på elåret 2018

Elpriset stack iväg uppåt igen mot slutet av året. Mindre nederbörd och dyra klimatkvoter utgör bara en del av förklaringen.

I sommar såg vi rekordhöga elpriser på grund av långvarig torka. Många trodde att det skulle krävas ett smärre mirakel för att fylla på vattenmagasinen igen, men ett antal regnfyllda veckor bidrog till att så skedde – nästan. Under loppet av augusti-september var resurssituationen i Norden nästan tillbaka på normal nivå och spotpriset sjönk igen.

 

Men detta skulle inte vara: Under november och december försvagades resurssituationen åter. Priserna har därför stigit under hela hösten, så även i december. I Norden landade snittpriset för december på 51,56 €/MWh. Detta är 77 % högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Historiskt sett, om vi tittar tillbaka ända till år 2000, har det endast varit två år där decemberpriset hamnat högre än 2018.

 

Andra förklaringar än bara vädret

Med denna reducerade resurssituation i Norden blir elpriserna mer beroende av vad som händer på kraftmarknaderna i vårt närområde, både i Öst- och i Centraleuropa. Här är Tyskland ofta den marknad som påverkar oss mest och även här pekar priskurvorna uppåt. Elpriserna i Europa har sett en jämn ökning under hela 2018, något som i sin tur påverkas av priset på gas och kol, som är viktiga drivmedel inom produktionen. Även om oljepriset faller kraftigt håller sig priset på andra råvaror stabilt högt – det gäller även kol.

Och här kommer vi till en allt viktigare faktor, nämligen det starkt ökande priset på utsläppskvoter för koldioxid som de fossilbaserade elproducenterna måste betala. Efter att koldioxidpriset först fördubblades under loppet av 2017 har det därefter till och med tredubblats under 2018. Kostnaden för utsläppsrätter utgör nu nästan hälften av det tyska elpriset. Och eftersom dessa kvotpriser fortfarande stiger, förväntar sig marknaden att de tyska elpriserna kommer att förbli höga även under nästa år. Detta påverkar i sin tur även de nordiska framtidspriserna.

 

Nytt produktionsrekord i Norge

Fredagen 14 december sattes det ett nytt produktionsrekord i Norge. Det nya rekordet lyder på 27 513 MWh mellan klockan 8 och 9 på morgonen. Och för den nyfikne: 26 600 MWh av denna produktion kom från vattenkraft, medan vindkraften bidrog med 550 MWh – och resterande 363 MWh kom från andra kraftkällor.

Att priserna låg så högt denna timme bidrar även till att fler producenter vill producera kraft. De 550 MWh som kom från vindkraft under rekordtimmen motsvarar runt 1/3 av den installerade effekten i Norge. Här kommer det att komma mer snart, eftersom vindkraft förväntas öka massivt under kommande år vilket medför att vindturbinerna i betydligt högre grad kommer att bidra till att försörja Norden med el. Även i Sverige kommer vi att få mycket ny produktionskapacitet under de närmaste åren samtidigt som vi också från 2020 får in en ny stor kärnkraftreaktor i Finland.