Effektstyrning sänker energikostnaderna

Effektstyrning sänker energikostnaderna

Med hjälp av effekttariff får effekttoppar en hög inverkan på näthyran som förväntas fortsätta stiga framöver. Därför är det viktigt för företag att få kontroll över effekttopparna, så som IKEA gör med hjälp av effektstyrning.

Energiförbrukning är en sak. Effekt är energi per sekund och här kan det förekomma stora variationer. När mycket utrustning startas samtidigt, ökar effektuttaget. Har inte företaget kontroll över dessa effekttoppar, kan elräkningen snabbt bli hög.

– Faktum är att [de flesta företag] inte har så stora kunskaper om hur energikostnader beräknas och faktureras. Utmaningen är kortsiktig variation av effekt och hur det bildar underlag för räkningen, framhåller John Arild Raaen på Entelios.

– Det är väldigt få timmar man behöver stor effekt. Men det kan påverka kostnaderna med upp till 10–30 procent.

Syftet med effektstyrningssystem som Entelios' MaxGuard är kontroll. Systemet säkerställer att man inte överskrider vissa gränsvärden. Förbrukningen övervakas med mätare som läser av det fortlöpande effektuttaget. När man når tröskelvärdet sker en automatisk utkoppling av icke-prioriterade strömförbrukare under en period. Gränsvärden och prioritering av vad för slags strömförbrukare som kan kopplas från vid högt effektuttag fastställs med utgångspunkt från kundens ramvillkor.

Stor inverkan på kostnaderna
Styrningssystemet sitter hos leverantören och viss utrustning installeras hos kunden. Kunden får tillgång till programvaran via ett användarkonto. Systemet är dynamiskt, något som innebär att ny information kan skickas ut. Man kan sätta olika gränser beroende på månad och årstid. Man kan även justera ända ner på timivå. Tarifferna förändras nämligen och det kan vara olika effektpris på dagen respektive natten.

Systemet passar för företag som har effekttariff på näthyran, något som stort sett är beroende av storleken på företaget. Olika nätbolag har olika sätt att beräkna detta på, men rekommenderat minimum är 100 000 kWh i årsförbrukning. En förutsättning är också att man har AMS-mätare (smartmätare). Eftersom smartmätare ska rullas ut till alla, förväntar sig John Arild Raaen att fler förbrukare kommer att få effekttariff.

Vissa är kanske osäkra på hur ett sådant system påverkar driften.
– Det inverkar inte stort på komfort eller drift, men har en stor effekt på kostnaderna. För kunden handlar det om att spara pengar på energikostnaderna, förklarar John Arild Raaen.

IKEA
IKEA arbetar kontinuerligt med energieffektivisering. De har ingått partnerskap med Entelios om olika energitjänster och åtgärder när det gäller energibesparingar och -styrning. Energitjänsten MaxGuard hjälper dem att vara proaktiva genom att undvika de stora spänningstopparna.

– Utmaningen framöver blir näthyran, menar Henning A. Schmidt, Ikea, Country Facility Manager på IKEA Eiendom Holding AS.

Varuhusen öppnar 10:00 och många kommer till jobbet runt 07:00–08:00. Ventilation, ljus, datorer – allt sätts på samtidigt. Tillsammans utgör detta en hög förbrukning just då. Detta gäller inte bara IKEA, utan de flesta större företag när arbetsdagens början.

Tjänsten fungerar på så sätt att Entelios effektstyrningssystem övervakar det hela och stänger av förvalda strömförbrukare. Icke-kritisk utrustning stängs av och tidpunkterna när olika saker sätts på – som kylaggregat och ventilation – fördelas över tid. Därmed tar man inte ut så mycket effekt samtidigt utan undviker de största spänningstopparna.

Mycket jämnare förbrukning
Samarbetet kom igång vid förhandlingen av ett bra ramavtal med Entelios. Tjänsten startades förra hösten efter en föranalys. Före implementering genomfördes en inspektion, där Entelios kom med rekommendationer om vad som kunde stängas av när. Rekommendationerna bedömdes och godkändes sedan av IKEA.

IKEA valde att börja med två varuhus, Alnabru och Slependen: ett förhållandevis nytt med måttlig drift plus ett äldre som det är mycket högt tryck på. Här startade implementeringen vid nyår. Programmet är nu i testfasen. Enligt Henning A. Schmidt ser de redan skillnad:

– Vi får mätningar som visar att det är en mycket jämnare förbrukning av ström. Om priset på näthyra fördubblas, kommer de inte att märka det på elräkningen även om elförbrukningen blir ungefär densamma.

– Det är dessa stora toppar som ger utslag. Det innebär att vi kommer att hamna i de bästa tarifferna och betala mycket lägre näthyra än många andra. Vi förväntar oss att spara 40–50 % på näthyran, det är vårt mål, förklarar Henning A. Schmidt.

Han ser framför sig att systemet införs på alla varhus som IKEA äger samt på de anläggningar de hyr i Norge. Det är stora anläggningar som förbrukar mycket ström. Dagsnivån är en förbrukning på 30 GWh.

Observationer görs under FY17 (räkenskapsåret löper 1/9–31/8) så att man får erfarenhet av drift före fortsatt implementering.

Kort intjäningstid
Kostnad-nytta-analyser ligger till grund för avtalet och enligt Henning A.Schmidt har programmet hittills levt upp mycket bra till förväntningarna.

– Vi tittade på investeringen i förhållande till vad vi skulle tjäna på det. Vi såg att det inte var så lång intjäningstid.

Tjänsten ger en avskrivning på två–tre år.

– Jag kan varmt rekommendera detta. Detta är ett bra business case. För organisationer med fastigheter med mycket volym och många kvadratmeter, är det viktigt att sätta sig ned och räkna på det.

Satsningen utgör även ett bidrag till samhällsansvar och försörjningssäkerhet. Med tanke på den utbyggnad av kraftnätet som krävs framöver, anser Henning A. Schmidt att det skulle vara en fördel om flera företag tittar närmare på hur de kan kapa effekttopparna.

Kilde: Gunn Iren Kleppe, Fremtidensbygg.no