Ekonomisk pessimism ger prisfall

Ekonomisk pessimism ger prisfall

Låsta politiska positioner och svaga ekonomiska indikatorer har de senaste veckorna skapat stora svängningar på den finansiella marknaden.

Den här veckan har vi sett stora rörelser både på finansmarknaderna och råvarumarknaderna. Svaga ekonomiska indikatorer, från bland annat Tyskland gör aktörerna på marknaden ännu mer pessimistiska. Detta har bidragit till att pressa ner råvarupriserna ytterligare den här veckan.

Lägre tillväxt i ekonomin
Såväl kol-, olje-, gas- som koldioxidpriset har fortsatt falla sedan förra veckan. Orsaken till prisnedgången är att marknaden förväntar sig lägre tillväxt i ekonomin till följd av det tillspetsade läget i handelskriget mellan USA och Kina och svaga tillväxtsiffror från ekonomin. Detta förväntas leda till en svagare efterfrågan på energi till industrin.

Stabiliserar sig
De senaste veckornas blöta väder har bidragit till att fylla på med vatten vilket har förbättrat underskottet som har funnits i Norges resursbalans. Enligt väderprognoserna kan vi förvänta oss rejäla regnskurar kommande helg, men därefter menar meteorologerna att vädret ska stabilisera sig runt det normala. Resurssituationen ser ut att stabilisera sig på normala nivåer, som ska vara mer än tillräckliga för att vi ska klara oss igenom nästa vinter.

Spotpriset har sjunkit något den senaste veckan. Vi har även sett en liten nedgång i terminspriserna.