Elpriset fortsätter uppåt

Elpriset fortsätter uppåt

Efter några veckor som präglats av en liten dipp i spotpriset som då tillfälligt legat under 50 €/MWh, tog spotpriset förra veckan ett skutt uppåt igen, precis som marknaden förväntat sig. Marknaden förväntar sig nu priser på över 50 €/MWh resten av året och faktiskt ända fram till våren. Även framtidspriserna har gått upp kraftigt.

Utjämning av nordiska priser i förhållande till europeiska priser

Bakgrunden till dessa framtidsförväntningar är komplex. Den svaga resurssituationen i vår del av Europa bidrar till att marknaden påverkas mer av vad som händer utanför Norden. För att undvika export av kraft som vi själva behöver måste de nordiska priserna närma sig priserna utanför Norden. Om vi får en torr och kall höst och vinter kommer vi att importera kraft från Europa och då måste prisnivån här ligga över våra grannars prisnivå. Hittills i år har snittpriset för Norden varit fem procent högre än spotpriset i Tyskland, men lägre än de baltiska priserna.

 

Stor påverkan utifrån

På terminsmarknaden är de nordiska priserna lägre än de tyska. Prisskillnaden kommer att ge signaler om vad vi kan förvänta oss när det gäller import och export under den närmaste framtiden. Vid en svag resurssituation kommer priserna att ligga närmare varandra än vad de skulle göra i ett läge då vi har ett massivt kraftöverskott. Prisnivån i Tyskland kommer då följaktligen att påverka prisnivån i Norden så att kol-, gas- och koldioxidpriserna där får inflytande på de nordiska priserna.

 

Det mesta pekat uppåt

Den regniga perioden vi har haft i augusti ser ut att gå mot sitt slut och prognoserna spår nu normalt eller något torrare väder än normalt sett till nederbörd. Marknaden förväntar sig därför ingen förbättring av resurssituationen under september. Priset på energi stiger generellt och för Europa betyder högre pris på fossil kraftproduktion att elpriserna går uppåt vilket i sin tur får de nordiska priserna att stiga.

 

Vill du också få våra analyser til din e-postadress?