Elpriset når nya höjder

Elpriset når nya höjder

Spotmarknaden har under de senaste veckorna levererat de högsta sommarpriserna vi har haft på över tio år. För att hitta högre pris, oberoende av årstid, måste vi gå ända tillbaka till den torra vintern 2013. Under två veckor den vintern drog priset iväg till över € 50/MWh.

Marknaden förväntar sig ihållande höga priser

I år har vi under sommarens lopp haft fyra veckor då priset legat över € 50/MWh, och marknaden förväntar sig att € 50-nivån ska hålla i sig året ut, ända fram till snösmältningen nästa år. Får marknaden rätt så blir det den längsta perioden med så höga priser sedan 2010, ett år med ännu svagare hydrologi än det vi upplever nu. Förutom att svag hydrologi drar upp elpriserna i Norden, har det torra och varma vädret påverkat europeiska kärnkraftverk som kämpar med för varmt kylvatten till sina reaktorer. I Rhen är vattenståndet ovanligt lågt, vilket både bidrar till att öka vattentemperaturen och försvåra transporterna av kol fram till kolkraftverken som ligger längs floden. Torkan har därför bidragit till att höja de europeiska spotpriserna denna sommar.

 

Högsta terminspriserna sedan 2013

Kolpriset har ökat en aning, men det förklarar bara en liten del av prisuppgången. Ett snudd på tredubblat koldioxidpris hittills i år är den enskilt största faktorn som förklarar uppgången i terminspriserna. EU kommer att vidta åtgärder som från nyår begränsar tillgången på utsläppsrätter på koldioxidmarknaden. Detta gör man för att få upp priset för utsläpp på en nivå som stimulerar till ökad utbyggnad av förnybar energi och kanske även koldioxidsanering.

Så kombinationen av vattenbrist i Norden tillsammans med höga priser på energi i Europa ger både kraftigt höjt spotpris och resulterar i att vi nu ser terminpriser som inte har varit högre sedan 2013.

 

 

Vill du också få våra analyser til din e-postadress?