Elleverantören som går mot strömmen

Elleverantören som går mot strömmen

– I en bransch som uppfattas som ”trög” ser vi nyttan i att dra upp farten.

Med Entelios kommer vi att förändra vårt förhållningssätt till energimarknaden – både i Norge och utlandet. Som Norges största energileverantör på företagsmarknaden och med starkt fotfäste även i Sverige, har detta dotterbolag till Agder Energi redan kunnat skryta med en stark närvaro i Norden. Men med en ambition om att revitalisera hållbarhet och förnybar energi var man tvungen att tänka större. Därför förvärvar Agder Energi tre tyska elbolag.

Med ett politiskt landskap som är mer oförutsägbart än tidigare och med ambitiösa klimatmål i sikte, kan Entelios bidra till att lösa några av utmaningarna på dagens energimarknad.

 

Våga ta nya grepp

– Vi måste våga ta nya grepp och se till att anpassa oss efter de förändringar som sker i omvärlden. Som aktör i en bransch som annars ofta uppfattas som "trög" ser vi nyttan i att dra upp farten, jobba mer på tvärs av discipliner, använda olika typer av kompetens, öka vår mångfald och kompetens när det gäller modern teknologi. Detta tror vi är helt avgörande för att lyckas, säger Steffen Syvertsen, chef för Affärsområde Kraftförvaltning i Agder Energi.


Och hur, rent specifikt, har ni tänkt göra detta?


– Vi har utvecklat en flexibilitetsteknologi som gör att våra kunder kan styra sin förbrukning av elförbrukningen. Ta Tyskland till exempel, där det finns betydligt färre flexibla, förnybara energikällor än i Norden. Där har industrin i stor utsträckning förlitat sig på kol under perioder med för lite vind- och solkraft. Med vår flexibilitetsteknologi kan industriföretag erbjuda den tyska marknaden att minska sin förbrukning av kolbaserad el. Detta får de bra betalt för med hjälp av de marknadsmekanismer som finns på den aktuella marknaden, förklarar Steffen Syvertsen.


Men är det inte något av en paradox i dagens tyska energisystem, att trots att detta är en av de marknader som under senare år har byggt mest produktionskapacitet inom förnybar energi, så förbrukar man fortfarande nästan lika mycket kol som tidigare?


– Ja, sammantaget sett har koldioxidutsläppen inte gått ner så mycket i Tyskland, och vi kan bidra till att hitta lösningar på vad vi ska göra när solen inte skiner och det är vindstilla. Dessutom har Agder Energi, och Norden som helhet, vattenkraften. Den går både att lagra och den kan produceras vid behov. När vi har fått fler kablar på plats till utlandet så kan nordisk vattenkraft producera energi när solen inte skiner och det är vindstilla i Tyskland. Eftersom sol- och vindkraft är en stor del av deras energisystem slipper de då använda kol i dessa lägen. Detta tror vi verkligen kan bidra till att ytterligare förenkla övergången till det förnybara systemet, säger Steffen Syvertsen.
Entelios flexibilitetsteknolog möjliggör alltså en optimering av elförbrukningen och minskar på så vis behovet att använda icke förnybar energi. Teknologin har Entelios själv utvecklat.


– Vi har utvecklat ett realtidssystem som är programvara kombinerat med en kontrollenhet som vi placerar ute hos våra stora industrikunder. Med dessa enheter kan vi via automatiserade processer koppla ner en fabrik inom loppet av sekunder.

 

Skapar en helt ny marknadsplats


Agder Energi har även många andra spännande projekt på gång, däribland Nodes. Det är ett samarbete med elbörsen NordPool som handlar om att skapa en marknadsplats även på en mer decentraliserad nivå.


– Med Nodes har vi etablerat en ny marknadsplats som redan har pilottestats i Norge med goda resultat. Detta öppnar upp möjligheter för oss att erbjuda lösningar för bostadsområden och städer för att säkerställa att flexibilitetsmarknaderna kan användas på lite lägre nivåer än bara av storindustrin, framhåller Steffen Syvertsen.
Med en ny börs där man handla flexibilitet från både förbrukning och produktion, t.ex. från vindkraft, är vägen till förnybar förvaltning av ström kort.


– Väldigt många av våra kunder vill bli mer hållbara, något som denna marknad kommer att bidra till. Med de nya marknadsplatserna kommer flexibilitetsteknologin även här att bidra till införande av mer förnybar energi, samtidigt som de stora nätinvesteringarna minskas. I stället för att bygga ut nätet kan man istället justera produktion och förbrukning så att belastningen på nätet minskas. För kundens del är detta positivt eftersom elnätskostnaderna blir lägre i Norden och Europa.


Teknologin bygger på Microsofts molnlösning Azure. Den möjliggör användning av intelligent teknologi, som maskininlärning och AI. Detta är ett samarbete mellan Microsoft centralt och Agder Energi, som i oktober i fjol vann ett prestigefyllt pris till följd av detta.


– Vår önskan är att kunder ska komma till oss för att få råd och inte minst det de behöver för att bli hållbara framöver. Utöver detta vill vi utveckla teknologi och lösningar som bidrar till just detta. Vi lägger väldigt mycket tid och resurser på maskininlärning och big data, och vi har flera projekt kopplade till artificiell intelligens, berättar Steffen Syvertsen.


– Det finns andra aktörer som erbjuder flexibilitetsprodukter genom en stor produktion, för historiskt sett har det varit kol- och gaskraft som kan regleras upp och ner. Vad vi gör här är att erbjuda flexibilitet utan att det medför koldioxidutsläpp. Och det är en stor styrka. 

Vill du också få våra analyser til din e-postadress?