Ger kunderna avkastning i klimatkampen

Ger kunderna avkastning i klimatkampen

Som enda aktör på marknaden lanserar vi en ny fond.

Enligt Christian Bengtsson, affärsutvecklare på Entelios, är det inte för sent att nå klimatmålen, men vi måste trycka den klimatvänliga pedalen i botten. Det finns ingen tid att förlora och därför lanserar vi nu – som enda aktör på marknaden – en fond för hållbarhet.

 

En ny tid

Christian Bengtsson, Entelios

Tio år tillbaka i tiden var det ett kraftigt varierande fokus på hållbarhet och miljö ute hos kunderna, men för två-tre år sedan kom det tydliga tecken på ett skifte.

– Då upplevde vi att vi möttes av tydliga målsättningar kopplade till hållbarhet och frågor om vad vi kunde erbjuda. Detta ledde till många samtal och en kontinuerlig dialog med våra kunder som gav uttryck för att de ville göra mer än att köpa ursprungsmärk el, de ville göra skillnad, säger Christian Bengtsson.

Samtidigt fastslog energiöverenskommelsen i Sverige målet om hundra procent förnybar energiproduktion före 2040. Med en politisk ambition om att all energi skulle vara förnybar och en ökad efterfrågan från kunderna, identifierade Entelios ett behov vilket inspirerade till att skapa en fond.

– Våra kunder saknade tydliga mål och inte minst en avkastning. Något konkret. Det är det som konceptet ska infria, förklarar Christian.

Fonden innebär just det: en möjlighet för kunderna att kunna investera i något konkret inom förnybar energi, och de kan välja mellan nytänkande projekt och forskning, direktinvestering i utbyggnad av förnybar energi och investering i ett reducerat globalt klimatavtryck.

 

Nytänkande projekt och forskning

Entelios kunder gav uttryck för att de ville bidra till att stödja forskning och utveckling och detta var även en viktig del av energiöverenskommelsen från 2016. Därför har fonden inlett ett samarbete med Mälardalens högskola, där det finns en forskningsgren som specialiserar sig på just förnybar energi.

– Kunderna ville ha insikt i forskningsvärlden och Mälardalen har många spännande forskningsprojekt. På så vis kan kunderna bidra till att driva forskningen framåt och samtidigt få insyn och kunskap tillbaka, säger Christian.

Pengarna kan gå till generell forskning, men kunden kan även välja mellan upp till fem specifika inriktningar och då kanske något som är relevant för kunden själv.

– Ta sjukhus till exempel. De har dieselaggregat vilket inte är optimalt vare sig för närmiljön eller miljön i stort. Många är intresserade av att hitta alternativ till detta och skulle därför kanske vilja investera i batteriforskning, förklarar han.

I linje med investeringen kommer Entelios även att anordna möten där kunderna får information, insyn och kan välja var de vill placera investeringen. Målet är att skapa ett forum där kunderna kan träffa varandra och diskutera behov och möjligheter.

Ett exempel på vad kunderna kan ge ekonomiskt bidrag till är forskning kring flödesbatterier. Här bedriver Mälardalens högskola ett av få svenska forskningsprojekt med inriktning på flödesbatterier.

Flödesbatterier är en typ av elektrokemisk cell, där det är elektrolyten som innehåller energin. Energi pumpas in i elektrolyten, och byts därefter ut och energi kan lagras på ett annat ställe. När man behöver energi, kan den pumpas tillbaka igen. Även vätskan kan återcirkuleras.

– Det finns ett stort intresse för detta inom transportsektorn generellt, inte minst när det gäller batteridrivna tåg. Det finns även stor potential för att i framtiden implementera teknologin i personbilar, säger Christian.

 

Utbyggnad av förnybar energi

För de kunder som vill ha ett ännu mer konkret alternativ går det att investera direkt i byggandet av förnybar energi. Närmare bestämt en solcellspark som ska byggas redan 2019.

– Många företag vill gärna satsa på solenergi, men har inte möjlighet att sätta upp solfångare eller drifta en park själva. Men nu kan vi bygga och drifta den åt företaget och de får då en andel av parken, berättar han.

Kunderna fonderar pengarna till solcellsparken. Efter att Entelios har byggt parken går ägarskapet över till kunderna. Kunderna har då bidragit till öka andelen förnybar energi i landet samtidigt som de får en hög avkastning på investeringen för egen del, då de också kommer vara ägare av den energin som producerats.

– En stor andel av vår kundbas finns idag i Stockholm och det är därför vi börjar där. Med elva hektar strax utanför staden. Hur stor andel kunden vill ha, väljer man själv och man kan antingen se avkastningen på sin egen elräkning eller sälja kvoten vidare.

– Sett över är tid ger detta tillgång till mycket energi, men det handlar inte nödvändigtvis om att täcka hela sin egen förbrukning. Det kan handla om upp till tio procent sol vilket är det vi minst behöver för att uppnå målet om 100 procent förnybar energiproduktion före 2040.

På sikt är målet flera solcellsparker, vindparker eller vattenkraft – och inte bara i Sverige.

 

Globalt klimatavtryck

En tredje möjlighet kan vara en investering i projekt där det mer handlar om social hållbarhet kopplat till ett utvecklingsländer. Ett av de projekt som Entelios hittills har varit involverat i, ligger ett i Kenya.

– I Kenya finns det fortfarande byar som helt saknar elektricitet, och där lagar man till exempel mat över öppen eld. Antingen ute eller inne, och i hyddor eller hus. Som regel är det kvinnor som lagar maten och de kan stå i flera timmar och andas in farliga gaser från bränslet vilket kan få katastrofala hälsoeffekter, säger Christian.

Entelios har bland annat bidragit till projekt som bygger effektiva matlagningsugnar som ska ersätta tidigare lösningar.

– Då eliminerar man koldioxid i närmiljön samtidigt som du frigör mycket tid som kvinnorna kan ägna åt andra göromål av social karaktär.

Ett annat alternativ på sikt skulle vara att investera i att bygga förnybar energi i länder som bland annat Kina och Indien.

– Det handlar inte nödvändigtvis om klassiska utvecklingsländer, och man kan tycka att de borde fixa detta själva. Men vi kanske inte riktigt har råd att vänta på det. Därför kan vi ta ett globalt ansvar, istället för att de ska köpa till exempel kolkraft.

Kunderna kan själva välja vilken andel de vill investera i de olika alternativen i hållbarhetsfonden. De kan antingen fördela en andel procentuellt till de olika alternativen eller placera allt i ett alternativ.

– Det är unikt att kunderna själva kan välja var de vill placera pengarna och det är de som sitter i förarsätet.

– Det finns mycket vilja där ute att göra det som krävs och vi som aktörer måste se till att göra möjligheterna tillgängliga. Många företag tar nu ett stort ansvar och fortsätter det så är det absolut inte för sent, säger Christian.

 

Vill du veta mera? 

Registrera dig i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

 

Är du intresserad av Hållbarhetsfonden?

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret.