Kommer vi att se fallande elpriser?

Kommer vi att se fallande elpriser?

Elpriset har varit stigande ett bra tag – ja, lyfter vi blicken en aning så har det stigit sedan sommaren 2015.

Det har inte rått någon brist på orsaker till prisuppgången, med allt från extrem torka till rekordpriser på energi internationellt. Kommer det att bli en vändning här? Senaste veckan har priserna både på spotmarknaden och terminsmarknaden fallit mer än vad marknadsaktörerna förväntat sig. Det är signaler från Europa som fortsättningsvis ser ut att vara styrande, men blidväder och rikligt med nederbörd kommer också bidra till att pressa ner elpriset.

 

Sämre tider – lägre elpriser

Vi blir stadigt påminda om att ekonomin är under press. Vi har dessutom dramatiken runt handelskrig och Brexit, som också potentiellt kan skicka negativa signaler in i världsekonomin. Tron på framtida tillväxt faller och därmed även tron på att efterfrågan efter råvaror och energi kommer att öka. Detta är några av orsakerna till att kolpriset faller. Gaspriset faller på grund av förväntningar om mildare temperaturer i Europa och därmed lägre behov av gas för uppvärmning. Koldioixdpriset är däremot en joker på kraftmarknaden. Stora svängningar i koldioxidpriset bekräftar osäkerheten bland marknadsaktörerna och kraftmarknaden följer svängningarna både uppåt och nedåt.

 

Förbättring av den hydrologiska balansen i sikte

Väderprognoserna har genomgått en transformation. Tidigare i vinter förutspådde man låga temperaturer och lite nederbörd, speciellt i februari. Dessa prognoser har modererats gradvis och prognoserna vi ser nu skiljer sig inte mycket från det som är normalt för årstiden. Det betyder att det kommer mer snö i fjällen och att temperaturerna kommer att ligga nära det normala. Det gör att prognoserna för resursbalansen blir bättre och faktiskt pekar mot en förbättring den kommande veckan. Det bidrar också till att lägga press både på spotpriset och terminspriserna.

Vill du också få våra analyser til din e-postadress?