Kraftpriserna fortsatt präglade av Brexit-dramatiken

Kraftpriserna fortsatt präglade av Brexit-dramatiken

Brexit har länge präglat kraftmarknaderna i Europa. Det är nu lite mer
än två veckor kvar tills Storbritannien enligt planerna ska lämna EU och
marknaderna är nervösa inför följderna av ett EU-utträde.

Den här veckan har varit extra spännande, men efter tre omröstningar i underhuset så råder det fortfarande stor osäkerhet kring Storbritanniens framtida förhållande till EU.

 

Koldioxidpriset styr kraftmarknaden

Storbritanniens roll i den europeiska utsläppsmarknaden har stor betydelse för europeiska kraftpriser. Stora volymer av utsläppsrätter kan dumpas på marknaden om det blir en så kallad "Hard Brexit". Därför ser vi stora svängningar i priset på utsläppsrätter (koldioxidpriset). Priset för utsläppsrätter kan förklara runt 40 % av de tyska kraftpriserna, så svängningar i koldioxidpriset får därför stora konsekvenser för kraftpriset. De tyska kraftpriserna har i sin tur stort inflytande på de nordiska priserna. Kolpriset har också fallit de senaste veckorna, något som också har stor betydelse för europeiska kraftpriser.

 

Förbättring av den nordiska resursbalansen

Avsevärt mer nederbörd än normalt, milda temperaturer och gott om vindkraft har förbättrat den nordiska resursbalansen den senaste veckan. Prognoserna visar att vädertrenden ska hålla i sig och därför kommer vi att se en ytterligare förbättring av den hydrologiska balansen. I Sverige har resursbalansen gått upp till nästan normala nivåer, medan det i Norge alltjämt är ett stort underskott av snö. Sammantaget befinner sig Norden inte i någon kritisk situation. Förbättringen i resursbalansen den senaste veckan gör att de nordiska kraftterminerna faller mer än de europeiska terminpriserna.

Vill du också få våra analyser til din e-postadress?