Mörka moln dämpar elpriset

Mörka moln dämpar elpriset

Regnigt majväder pressade ner elpriset. Handelskrig och nya EU-politiker kan pressa ner det ytterligare.

Väderomslaget från april till maj blev klart och tydligt – och satte sina spår på elbörsen: Från ett torrt och varmt aprilväder som fick nordborna att plocka fram både solglasögon och sommarskor till en majmånad med mycket nederbörd, lägre temperaturer och mer snålblåst. En besvikelse för alla som längtar efter sommaren, men bra för resurssituationen på den nordiska kraftmarknaden.

Man räknar fortfarande med ett underskott i resurssituationen eftersom vi har haft avsevärt mindre snö än normalt och det därmed blir mindre smältvatten i fjällen. Men med det väder som vi har haft i maj, fylls det snabbt på.

Allt detta påverkar förstås priserna på marknaden. Spotpriset, som i januari toppade på drygt 50 €, pressades i maj ner till 38,07 €/MWh. Även om nedgången är markant är detta fortfarande ett relativt högt pris. Noteringen ligger hela 42 % över genomsnittet för majpriserna under de senaste fem åren.

Billigare el i sommar
Med en nedgång i spotpriset och en förbättring av resursbalansen, har marknadsaktörerna sänkt sina förväntningar på sommarens priser. Under maj har priset för leveranser av el i juli fallit med runt 15 procent.

Med höga nordiska elpriser hittills i år har vi under de senaste månaderna importerat billigare kraft från Europa. Det kommer knappast att behövas framöver, anser marknaden. Nu prisas därmed den nordiska kraften lägre än priset vi ser på kraft i Tyskland – till glädje för nordiska elkunder.

Mörka moln över ekonomin
De som ser ännu längre framåt ser dystra framtidsförväntningar från både industrin och finanssektorn – något som också kommer att påverka elpriserna. Handelskriget mellan Kina och USA förväntas få globala följder och därmed faller både aktiekurser, räntor och råvarupriser. De lägre råvarupriserna bidrar till att sänka prisförväntningarna på el i Europa, något som i sin tur bidrar till att sänka priserna i Norden.

Politiska ändringar
Även politiska ändringar kan få konsekvenser för elpriset framöver. Den brittiska premiärministern Theresa Mays avgång kommer att skapa mer osäkerhet i förhållandet mellan Storbritannien och EU. Detta kan få konsekvenser för priset på koldioxidutsläppskvoter, en faktor som betyder mycket för de europeiska elpriserna. Det nyligen överståndna EU-valet kan också få stora konsekvenser, eftersom både högersidan och miljöpartierna vann terräng. Större makt till miljöpartierna i EU ger ny vind i seglen till dem som vill lägga ner kolkraft i Europa. Det är bra för miljön, men skapar mer osäkerhet runt kraftförsörjningen, i alla fall på kort sikt.