Prisnedgången pausas av vårvädret

Prisnedgången pausas av vårvädret

Milda temperaturer kombinerat med regn och hög produktion av vindkraft har bidragit till att resursbalansen förbättrats avsevärt sedan nyår. Det gör att spotpriset fortsätter att falla den här veckan, men nu kan det vara stopp.

April markerar starten på sommarhalvåret och enligt väderprognoserna har vi mycket fint vårväder att vänta. Enligt väderprognoserna kommer vi att kunna njuta av en period med högtryck över Norden. Men det innebär låg nederbörd, kalla nätter och lite vindkraft, vilket kan försvaga resursbalansen. Detta tolkar marknadsaktörerna som att kraftpriset måste upp en smula, jämfört med de tidigare förväntningarna.

Oljepriset upp – kolpriset ner
Internationellt stiger priset på olja samtidigt som kolpriset faller. Som regel följer dessa priser varandra, men ibland uppstår det situationer som gör att de går åt olika håll.

Idag styrs oljepriset i hög grad av utbudssidan och neddragningar i OPEC:s produktion är därför en delförklaring till varför oljepriset stiger. På kolmarknaden är det efterfrågan som påverkar priserna mest. Efter en mild vinter med mycket vind har Europa goda kollager. Detta medför en sänkt efterfrågan på kol på den internationella marknaden.

Påverkar elpriserna minimalt
Kolpriset påverkar kraftpriserna i Europa och Norden i hög grad, medan oljepriset isolerat har mindre att säga till om när det gäller kraftpriserna. Situationen på råvarumarknaden påverkar därför elpriserna minimalt just nu.

Vill du också få våra analyser til din e-postadress?