Problem i Europa höjer kraftpriset

Problem i Europa höjer kraftpriset

Den här veckan har en rad incidenter i Europa lett till en höjning av de nordiska kraftpriserna.

Det är goda tider när det gäller resursbalansen i Norden. Hittills har vi haft många regniga höstdagar och vi har fler som väntar. Den här kombinationen minskar risken för höga elpriser i vinter.

Men nordiska kraftpriser påverkas även av andra faktorer. Bland annat vad som händer i resten av Europa. Händelser i Ryssland, Frankrike och Nederländerna har satt ett streck i räkningen när det gäller vinterns elpriser.

Problem med kärnkraften – igen ...
Frankrikes största kraftproducent, EDF, rapporterade den här veckan att de misstänker byggtekniska fel beroende på delar levererade av en specifik leverantör. Delen har använts i flera av de 58 kärnkraftsreaktorer som EDF driver och närmare undersökningar krävs för att ta reda på om detta kan påverka produktionen i reaktorerna.

EDF rapporterar inte om någon konkret driftstörning. Reaktorerna har under senare år haft flera utmaningar och marknaden oroar sig därför för att detta kan inverka på kraftsituationen i Frankrike. När nyheten släpptes steg de franska kraftpriserna omedelbart med 5 procent.

Gasproblem
Även händelser i Ryssland sätter avtryck på de nordiska priserna. På tisdagen kom EU med ett domstolsbeslut som kan komma att begränsa exporten av rysk gas till EU. EU vill bland annat ha begränsningar på hur mycket gas som kan transporteras till EU genom rör som går utanför Ukraina. Det betyder att Ryssland måste förhandla med Ukraina om ökat flöde i gasrören som går genom Ukraina. Av erfarenhet vet marknadsaktörerna att detta inte nödvändigtvis är någon enkel sak och de oroar sig därför för en instabil gasmarknad.

Naturgas gav jordskalv
Utvinning av naturgas vid Europas största naturgasfält i Nederländerna har lett till ett jordskalv. Nederländska myndigheter har därför beslutat att de ska stänga ner produktionen vid det gigantiska gasfältet som ligger i den norra delen av landet. Jordskalvet har lett till att myndigheterna har tidigarelagt tidpunkten för nedläggning från 2030 till 2022. Men först vill de reducera produktionen avsevärt med omedelbar verkan och fram till oktober 2020. Den här nyheten fick gaspriserna att gå upp 5 procent.

Terminspriset upp
Gaspriset har betydelse för prissättningen i många länder i Europa. Tillsammans med den ökade risken i Frankrike har dessa händelser påverkat den nordiska kraftmarknaden denna vecka. Terminskontrakten för nästa år gick på tisdagen upp 3,5 procent.