Ruggigt vårväder ger ny energi

Ruggigt vårväder ger ny energi

Kallt och blött vårväder ger en efterlängtad påfyllning i resursbalansen. Men elpriserna går inte ner så mycket.

De första dagarna av maj har bjudit på svalare temperaturer, nederbörd och snålblåst. Väderprognoserna aviserar att vi går en blöt period till mötes. Detta kommer att leda till en förbättring i resursbalansen. Förbättrad hydrologi kommer isolerat sett ge lägre priser. Men kraftpriserna i Norden påverkas även i hög grad av energimarknaden i övriga Europa.

I Europa pekar priset på koldioxid och kol uppåt. Detta gör det dyrare att producera el baserad på kol och gas i Europa. Norden utbyter el med grannländerna och el- och råvarupriserna i Europa har därför stort inflytande på våra egna elpriser.

Höga priser i Europa
... ger ännu högre priser i Norden. Hittills har 2019 bjudit på relativt höga priser på spotmarknaden. Vi måste gå tillbaka ända till 2011 för att hitta högre priser än de vi hade i början av innevarande år. Sammanfattat är det kombinationen av de högre energipriserna globalt och underskottet i den hydrologiska balansen som förklarar den höga prisnivå vi har haft hittills i år. Detta var även förklaringen till priserna 2011.

Samtliga månader hittills i år har Norden haft dyrare el än Tyskland. Det nordiska systempriset har levererats 12 procent högre än motsvarande tyskt pris.