Vi vill göra kunderna ledande på området klimatvänliga lösningar

Vi vill göra kunderna ledande på området klimatvänliga lösningar

Genom att erbjuda ren energi, spetskompetens och teknologi samlar Agder Energi tre av marknadsbolagen i Norden och Tyskland under varumärket Entelios. Målet är att göra industribolag, företag och offentliga verksamheter ledande på området klimatvänliga energilösningar.

De tre bolagen som samlas under ett gemensamt varumärke är LOS Energy, Entelios och AE Solutions.

– Vår konkurrensfördel är kompetens, teknologi och goda kundrelationer. Det har gjort oss till en ledande aktör på den traditionella marknaden där vattenkraft är centralt och på den nyare marknaden där vind- och solenergi ökar. Vi har utvecklat skräddarsydda och innovativa lösningar för kunder i hela Europa, på tvärs av marknader och landsgränser. Detta samlar vi nu under ett paraply för att bli en starkare aktör i ett europeiskt energisystem som genomgår grundläggande förändringar, säger Steffen Syvertsen, koncernchef på Kraftforvaltning, Agder Energi.

Entelios är också en stor aktör inom försäljning av ursprungsgarantier av vind-, vatten och solenergi i och utanför Europa.

 

Norden

Sett till volymen är Entelios den största leverantören av förnybar energi till företag i Norge.

– Vi växer snabbt i regionen och är positionerade för en nyckelroll när verksamheter i Norden anpassar sig efter förändringarna på energimarknaden. Hela vår position bygger på skicklig kraftförvaltning, goda kundlösningar, teknologi och offensiv expansion, säger Atle Knudsen, vd på Entelios Nordic.

 

Tyskland

– I Tyskland är Entelios ledande inom teknologiska lösningar som med endast några sekunders varsel förmedlar tillgänglig energi från kraftintensiva företag till olika energibolag. Dessa i sin tur säljer energin vidare eller använder den för att stabilisera flödet i elnätet. Samtidig säkerställer vi samhällsekonomisk vinst och främjar klimatvänlig energi genom att balansera kraftsystemet, säger Harald von Heyden, vd Entelios Continental.

 

Den förnybara energins nyckelroll

Enheterna som utgör Entelios säljer och förvaltar ren energi, flexibilitetslösningar och optimering av decentraliserad produktion. Kärnan och grund för konkurrensförmågan är den förnybara energins nyckelroll i framtidens europeiska energisystem. Det är detta som utgör bakgrunden för Entelios önskan om att vara sina kunders viktigaste bidragsgivare till en hållbar framtid.

 

Vad betyder Entelios?

Namnet Entelios har element av både energi och teknologi medan de fyra sista bokstäverna kan läsas som en förkortning av Helios, den grekiska solguden, eller som en helhetsförståelse. Logoelementet har flera uttryck. Det kan läsas som fluktuerande kurvor, landskap och vatten. Det ena representerar vår historia, det andra ger associationer till varierande resursbehov, förbrukningstoppar och energi.

– Sammantaget är målet att presentera Entelios som en annorlunda, kanske lite överraskande och innovativ miljö som speglar en koncern som ser nya sätt att jobba på kraftmarknaden på, förklarar Syvertsen.

 

För mer information:

Atle Knudsen, VD Entelios Nordic

Tlf: +47 93 41 72 60

 

Fakta om Entelios

Entelios, som är helägt av Agder Energi, erbjuder ren energi, spetskompetens och teknologi som gör det möjligt för industribolag, företag och offentliga verksamheter att bli ledande på området klimatvänliga energilösningar. Kärnverksamheten är förvaltning och handel av förnybar energi på den nordiska och europeiska elmarknaden å kundernas vägnar. Bolaget är väl positionerat med flexibla och miljövänliga lösningar i ett starkare integrerat europeiskt energisystem. Entelios har som mål att vara sina kunders viktigaste bidragsgivare till en hållbar framtid.

 

Fakta om Agder Energi

Agder Energi är en norsk energikoncern inom vattenkraftsproduktion, distribution av elektricitet, krafthandel och kundlösningar för företag- och privatmarknaden. Koncernen har verksamhet i Norge, Norden och övriga Europa, vidareutvecklar vattenkraftsproduktion i Norge och investerar i nya handelslösningar på den decentraliserade energimarknaden i Europa.

De 30 Agder-kommunerna är majoritetsägare i Agder Energi med 54,475 procent av aktierna. Statkraft Holding AS äger 45,525 procent av aktierna.