Vårt miljöledningssystem

Entelios miljöarbete planeras, styrs och följs upp genom vårt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. 

Vi arbetar med ständiga förbättringar inom såväl miljö som utveckling av administration och tjänster mm.

Ledningssystemet innebär att verksamhetens miljöpåverkan analyseras. Mål och handlingsplaner tas fram för aktiviteter som bedöms vara mest miljöstörande. Arbetet med att minska miljöpåverkan följs upp genom mätningar och revisioner.

Alla som jobbar hos oss har kunskap och kännedom om hur verksamheterna påverkan miljön. Vi utvärderar vårt arbete varje år genom miljörevisioner. Interna revisioner varvas med revision av en tredje part.

Certifieringen garanterar ”ständig förbättring” och kontinuitet i arbetet. Det blir en grundbult för det fortsatta arbetet och vår strävan att ständigt bli bättre.

Kontaktperson för Miljöledningssystem Sverige