Notice This website is under construction.

Entelios – En innovativ energipartner

Innovativa lösningar så att ditt företag kan ta miljöansvar.

Med långsiktiga energi- och miljötjänster kan vi erbjuda alla typer av företag möjligheten att möta framtidens klimatutmaningar. När trenden att avveckla el från fossila bränslen ökar hjälper Entelios ditt företag att anpassa sig till det gröna skiftet genom nödvändiga strukturella förändringar och innovativ teknik.

Vi hittar lösningar som både är hållbara och som kan skapa intäkter för din verksamhet.

Flexibilitet är nyckeln till det nya energisystemet

Det krävs mer än ett bra elavtal för att bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle. Entelios är din partner på vägen mot de nödvändiga strukturella och framåtblickande förändringarna.

Entelios hjälper ditt företag att identifiera möjligheten av att delta på stödtjänstmarknaden, få el från förnybara källor och användandet av batterier. Vi använder vår expertis och långa erfarenhet för att aktivt hjälpa företag att köpa in el vid rätt tillfällen och hitta möjligheter att få intäkter från flexibilitetsmarknaden.

För Entelios innebär det bland annat att vi informerar våra kunder om hur olika kraftproduktionskällor påverkar klimatet. Dessutom erbjuder vi både miljömärkt kraft och lösningar för klimatkompensation.

Vi hjälper företag med en enklare omställning till en hållbar verksamhet. Samtidigt skapar vi strategier som ger företag den förutsägbarhet de önskar på sina elavtal.

Nedläggningen av energiproduktion från fossila bränslen och övergången till ett helt elektriskt och förnybart samhälle kommer att påverka alla industrier. För att kunna genomföra de strukturförändringar som krävs för att möta klimatkrisen med hållbara åtgärder behöver vi ett flexibelt förhållande till energianvändning och ny, innovativ teknik.

Vi hittar de bästa lösningarna för våra kunder

Entelios har varit med och bidragit till ett antal förändringar för företagsmarknaden och med stor framgång. Vi är stolta över att ha varit en del av:

Gorines resa mot att bli en av Norges mest innovativa fabriker med solceller, batterilösningar och ny teknik. Hennig-Olsen minskade förbrukningen under perioder med hög belastning, efter expertanalyser av infrastruktur och produktion. AF Gruppens elleverans för ett omfattande tunnelprojekt i Stockholm. DNB:s väg mot användning av 100 % förnybar energi. Telenors strömförsörjning till fler än 13 000 anläggningar – allt från mobilmaster till kontorsbyggnader.

Det här är bara ett litet urval av våra projekt, för att läsa mer om hur vi hjälp våra kunder, tryck här.

Kontakt oss

Bli en del av lösningen med ett expertteam bakom dig

Entelios letar ständigt efter de senaste och mest innovativa lösningarna

Förändringarna sker snabbt och grön teknik utvecklas i rekordfart. Därför letar vi alltid efter innovativa och framtidsinriktade lösningar som ger företag ett stabilt fotfäste i den kommande utvecklingen. Vi vill vara ditt viktigaste bidrag till en hållbar framtid, uppdatera dig om de senaste framstegen inom teknik och strömförsörjning och ge ditt företag en strategisk fördel i samhällets omvandling.

Med hjälp av ny teknik utvecklar Entelios kostnadseffektiva affärsmöjligheter för våra kunder. Samtidigt underlättar vi att ta steget från kolbaserad energi till förnybara. Upptäck hur företaget kan förbruka el smartare, med lägre energikostnader och minska företagets CO2-utsläpp med Entelios.

Vårt samhällsuppdrag

Med Entelios kan du vara säker på att företaget får en mer klimatvänlig konsumtion.

Som kund hos Entelios får du en verktygslåda i hur du kan hjälpa till att bidra till en mer hållbar framtid. Vi gör vårt yttersta för att hitta och implementera lösningar som sänker ditt förbruk, stöttar producenter av hållbar energi och som stödjer elnätet.  Vi hittar varje företags potential för en mer miljövänlig verksamhet med hjälp av tekniska lösningar – vilket kommer att minska kostnaderna för verksamheten.

Vårt mål är att hjälpa företag att bli i framkant i det globala gröna skiftet som världen genomgår.

Allt utom “business as usual”.

Världen har stått inför ett antal utmaningar de senaste åren; klimatkriser, digital transformation och pandemier. Inför sådana utmaningar vill Entelios tänka om och hitta de lösningar som fungerar i den verklighet vi lever i idag.

Vi skapar en bättre framtid, tillsammans.

Våra kunder är våra samarbetspartners och vi vet att du vill ha tillväxt utan att göra bestående skador på varken miljö eller klimat. Entelios är ett ISO 14001-certifierat företag, en viktig del av att visa att jobbar med hållbarhet även internt. 

Gröna lösningar som fungerar.

Vi är mer än ett elhandelsbolag. När du väljer ett elavtal från oss får du även skräddarsydda lösningar för att minska företagets klimatavtryck. Vi bistår med allt från batterilösningar till toppmoderna tekniska lösningar för smartare förbrukning. Entelios hjälper företag att fortsätta sin verksamhet som vanligt samtidigt som de blir en mer hållbar aktör.

Mer hållbar och lönsam energi

Kraftmarknaden är ständigt förändrande och kan vara svår att förstå för den som inte har insyn. I dagsläget ser vi både stigande priser samtidigt som det är en större efterfrågan på förnybar energi. Att hänga med i allt som händer blir därför en krävande uppgift för både små och stora företag. Entelios levererar marknadens bästa elavtal med en rådgivande portföljförvaltning. På så sätt kan ditt företag försäkra sig om att ert företag gör allt ni kan för en mer hållbar framtid.

Teknik och gröna produkter

Utifrån analyser av infrastruktur och nuvarande förbrukning tittar Entelios på hur ett företag kan minska förbrukningen utifrån nuvarande verksamhet. Samtidigt tittar vi på hur ny teknik kan implementeras för en hållbar och kostnadsreducerande utveckling. Vare sig det är batterilagring, solceller, energioptimering eller en rad andra åtgärder.

Varje lösning anpassas efter företagets möjligheter och behov utan att detta går utöver den dagliga verksamheten. Vi har bland annat hjälpt våra kunder med att hitta nya lösningar för att minska sitt förbruk eller producera el för egen förbrukning, genom både solceller och vindturbiner.

Miljömål: Våra riktlinjer för handel, analys och teknik

När vi hjälper dig att hitta rätt avtal och de bästa åtgärderna för en hållbar verksamhet tar vi hänsyn till en rad faktorer. Vårt mål är att erbjuda våra kunder avtal och produkter med lägre miljö- och klimatavtryck, bidra till en hållbar samhällsutveckling, säkerställa att energi används rätt och ett sunt utnyttjande av jordens resurser. 

Miljømål

Gör dig redo för en grönare framtid.

Med en ökad efterfrågan på samarbeten med företag som jobbar med hållbarhet kommer du att kunna använda det som en konkurrensfördel att vara en pålitlig aktör inom miljöskydd. Vi vill korta ner vägen till dina miljömål, och på så sätt visa att du är en kunnig och ansvarsfull samarbetspartner.

Se potentialen i företagets befintliga struktur.

Vi hjälper företag med analyser och rådgivning för att se hur verksamheten kan effektivisera sitt elförbruk. Vi undersöker möjligheterna att implementera ny teknik men ofta behövs inga större förändringar. Våra experter kommer med lösningar för hur din verksamhet kan fortsätta utvecklas – och samtidigt spara mer eller dra nytta av sin egen energiproduktion.

Hitta de bästa elavtalen med Entelios.

Vi vägleder dig alltid till det rimligaste elavtalet utifrån individuell drift och förbrukning. Vi gör det lättare för ditt företag att ha en aktiv relation med marknaden och välja vilka produktionskälla du vill ha till din verksamhet.

Fyll i din kontaktinformation och lämna en kort kommentar om vad ärendet gäller så återkommer vi så fort som möjligt.