Notice This website is under construction.

Entelios – om oss

Entelios är Nordens ledande aktör av innovativa energilösningar och kloka elhandelsmodeller

Ändå levererar vi mer än bara el. Vi erbjuder tekniska och strategiska lösningar för en grönare verksamhet för både stora och små företag. De omfattande förändringarna mot ett hållbart och helelektriskt samhälle omfattar oss alla – med betydligt högre konsumtion måste i synnerhet företagen göra rätt val. Entelios vill vara en pålitlig, heltäckande och orienterad partner för att hjälpa offentliga och privata företag att förbruka mindre ström, förbrukade den smartare, till en lägre kostnad och med ett reducerat CO2 avtryck.

Entelios – en ledende aktør

Vi hjälper företag med en enklare omställning till hållbar verksamhet. Samtidigt hittar vi de bästa elavtalen.

Nedläggningen av kolbaserad energiproduktion och övergången till ett helt elektriskt och förnybart samhälle kommer att påverka alla industrier. För att kunna genomföra de strukturförändringar som krävs för att möta klimatkrisen med hållbara åtgärder behöver vi ett flexibelt förhållande till energianvändning och ny, innovativ teknik.
Entelios är en partner till företag som är redo att minska sin energiförbrukning, skapa denna flexibilitet och utveckla helautomatiserade lösningar som gynnar både företag och samhälle.

Entelios ansvarar för 23 TWh per år; en kundportfölj av elförbrukning motsvarande 1,3 miljoner hushåll.

Vår kundportfölj består av kunder från lågt förbruk till stora nordiska koncerner med högt förbruk och komplexitet

7 miljarder SEK i årlig omsättning. Våra kunder och partners litar på våra lösningar.

Lokala experter i Norden finner lösningar specifikt för din verksamhet

Energi över nationsgränser.

Entelios tillhandahåller en ren energiförsörjning och hållbara lösningar i hela Norden och är en av de största leverantören av förnybar energi till företagsmarknaden i Norden.
Vi har kontor i fyra länder – med kunder från alla möjliga områden.

Vi har 7 kontor i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

Et ledende selskap

Förnybar energi

Ett nordiskt fokus

Balanserad volym mellan förbruk och produktion

Vi tillhandahåller ren energi

Entelios underlättar för industrin och offentliga företag att själva ta en aktiv roll i samhällets drivkraft för omställningen till förnybar energi och en hållbar framtid. Det gör vi genom att tillhandahålla ren energi, kunnig expertis och moderna tekniska lösningar.

Ert viktigaste bidrag till en hållbar framtid

Vi erbjuder även en rad konsulttjänster för att förvandla ditt företag till en tydligare aktör på vägen mot sina miljömål. Våra tjänster är lika varierande som våra kunder. Vi erbjuder allt från portföljförvaltning, bilaterala kraftavtal (PPA), inköp och förvaltning av ursprungsgarantier, kostnadsreduktion genom energikartläggning och energioptimalisering, smarte laddstolpar, projektering och installation av solpaneler och batterier mm.

Entelios: En del av Å Energi

Entelios hanterar ursprungsgarantier från Å Energi. Tillsammans med ursprungsgarantier erbjuder vi el från förnybara kraftverkskällor i Skandinavien, i linje med principerna för en integrerad europeisk marknad för el. Å Energi investerar kontinuerligt i utvecklingen av nya förnybara energiprojekt som en del av sin miljöstrategi. Detta för att minska utsläppen av växthusgaser och för att ta del av det delade sociala ansvaret.

En del av Agder Energi
Vannkraft fra Agder Energi og fremtidsrettede investeringer

Vattenkraft från Å Energi och framtidsinriktade satsningar

Vi är en del av Å Energi, ett ledande norskt vattenkraftföretag med växande internationell verksamhet.

Å Energi investerar kontinuerligt i utvecklingen av förnybara energiprojekt, som en del av sin miljöstrategi för att minska utsläppen av växthusgaser och ta del av det delade sociala ansvaret. För detta ändamål etablerade Agder Energi under 2017 ett ramverk för gröna obligationer i linje med principerna för gröna obligationer. Detta görs genom emission av gröna obligationer öronmärkta för finansiering av förnybar kraftproduktion. Samtidigt representerar norsk vattenkraft värdefulla affärsmöjligheter.

Å Energi utvecklar marknadslösningar för framtiden genom att samarbeta med ledande teknikföretag, samt genom ägande i nordiska företag.

Ren energi, expertis och innovativ teknik

Var med och bidrag till omställningen till förnybar energi, oavsett hur stor din verksamhet är.

Det är vårt gemensamma ansvar att bidra till en hållbar framtid för kommande generationer. Därför lovar vi våra kunder energi som bidrar till just detta. Vi vill vara din viktigaste supporter på vägen mot en grönare och hållbar framtid.

Kontakt oss

Fyll i din kontaktinformation och lämna en kort kommentar om vad ärendet gäller så återkommer vi så fort som möjligt.