Notice This website is under construction.

Entelios – om oss

Entelios är Nordens ledande aktör av innovativa energilösningar och kloka elhandelsmodeller

Ändå levererar vi mer än bara el. Vi erbjuder tekniska och strategiska lösningar för en grönare verksamhet för både stora och små företag. De omfattande förändringarna mot ett hållbart och helelektriskt samhälle omfattar oss alla – med betydligt högre konsumtion måste i synnerhet företagen göra rätt val. Entelios vill vara en pålitlig, heltäckande och orienterad partner för att hjälpa offentliga och privata företag att förbruka mindre ström, förbrukade den smartare, till en lägre kostnad och med ett reducerat CO2 avtryck.

Entelios – en ledende aktør

Vi hjälper företag med en enklare omställning till hållbar verksamhet. Samtidigt hittar vi de bästa elavtalen.

Minskningen av kolbaserad energiproduktion och övergången till ett mer elberoende och förnybart samhälle kommer att påverka alla industrier. För att kunna genomföra de strukturförändringar som krävs för att nå klimatmålen behöver vi se över vår energianvändning och hitta ny innovativ teknik.

Entelios är en samarbetspartner till företag som är redo att minska sin energiförbrukning, vill delta på stödtjänstmarknaden och utveckla innovativa lösningar som gynnar både företag och samhälle.

Entelios har en kundportfölj på över 24,6 TWh per år; det motsvarar förbrukningen för 1,3 miljoner hushåll.

Vår kundportfölj består av kunder med lägre förbruk till stora nordiska koncerner med högt förbruk och komplexitet

18 miljarder SEK i årlig omsättning. Våra kunder och samarbetspartners litar på våra lösningar.

Lokala experter i Norden finner lösningar specifikt för din verksamhet

Vi hanterar leveransen till cirka 130 000 anläggningar i Norden.

Vi har 7 kontor i Norge, Sverige, Danmark och Finland med kunder från alla typer av industrier.

Energi över nationsgränser.

Entelios hjälper kunder med hållbar energiförsörjning och hitta innovativa lösningar. Vi är en av de största leverantörerna av förnybar energi till företagsmarknaden i Norden. Vi har kontor i fyra olika land med kunder från alla möjliga typer av industrier.

Våra ISO-certifikat

ISO 9001 – Ledningssystem för kvalitet

ISO 14001 – Ledningssystem för miljö

 

Et ledende selskap

Förnybar energi

Ett nordiskt fokus

Balanserad volym mellan förbruk och produktion

Vi tillhandahåller ren energi

Entelios underlättar för industrin och offentliga företag att själva ta en aktiv roll i samhällets drivkraft för omställningen till förnybar energi och en hållbar framtid. Det gör vi genom att tillhandahålla ren energi, kunnig expertis och moderna tekniska lösningar.

Ert viktigaste bidrag till en hållbar framtid

Vi erbjuder även en rad konsulttjänster för att förvandla ditt företag till en tydligare aktör på vägen mot sina miljömål. Våra tjänster är lika varierande som våra kunder. Vi erbjuder allt från portföljförvaltning, bilaterala kraftavtal (PPA), inköp och förvaltning av ursprungsgarantier, kostnadsreduktion genom energikartläggning och energioptimalisering, laddstolpar, projektering och installation av solpaneler och batterier mm.

Entelios: En del av Å Energi

Entelios är en del av Å Energi, den ledande kraftkoncernen i Norge. Å Energis viktigaste samhällsuppdrag är att öka produktionen av ren förnybar energi, se till att el levereras effektivt via nätet samt utveckla nya och bättre energitjänster i Norge och Norden för kunder i städer och tätorter, för industri och näringsliv, inom bygg och boende. Tillsammans för en förnybar framtid.

En del av Agder Energi
Kontakt oss

Ren energi, expertis och innovativ teknik

Var med och bidra i omställningen till förnybar energi.

Det är vårt gemensamma ansvar att bidra till en hållbar framtid för kommande generationer. Därför hjälper vi våra kunder att köpa el som bidrar till just detta. Vi vill vara våra kunders viktigaste bidrag till en grönare och hållbar framtid.

Fyll i din kontaktinformation och lämna en kort kommentar om vad ärendet gäller så återkommer vi så fort som möjligt.