Notice This website is under construction.

Rätt till information enligt den norska öppenhetslagen

Vi på Entelios följer Å Energis riktlinjer som en del av deras koncern.

Öppenhetslagen syftar till att främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med produktion av varor och tillhandahållande av tjänster. Lagen syftar till att säkerställa att allmänheten har tillgång till information om hur företag hanterar överträdelser i dessa rättigheter.

Vem som helst som skickar en begäran till ett företag har rätt att få information om hur företaget hanterar faktiska och potentiella överträdelser. Det gäller både allmän information och information som rör en viss vara eller tjänst som verksamheten erbjuder.
Förfrågningar till Å Energi om information enligt öppenhetslagen kan skickas till innsyn@anergi.no.

Å Energi kommer att svara på förfrågningar inom 3 veckor. I särskilda fall är svarstiden 2 månader.