Notice This website is under construction.

Entelios – vårt miljöarbete

Vi på Entelios jobbar hårt med att hitta innovativa lösningar som sänker våra kunder klimatavtryck.

Entelios målsättning är att vara våra kunders viktigaste bidrag till en hållbar framtid. Vi jobbar aktivt med att minska både vår egen CO2-påverkan, men även med att bistå våra kunder i deras strävan att minska sina CO2-avtryck.

Entelios arbetar aktivt med att minska de affärsresor vi gör med flyg och bilar, samt att vi försöker minimera energikonsumtionen på våra kontor.

För att hjälpa våra kunder att minska deras klimatavtryck fokuserar vi på öka försäljningen av förnybar energi från vindkraft och solelproduktion, samt genom att öka vår försäljning av ursprungsgarantier

Våra miljöinitiativ

Hjälper förbrukare att producera

Vasakronan har målet inställt på klimatneutralitet år 2030

Förutom inköp och leverans av el hjälper vi Vasakronan med portföljförvaltning, flexibilitetstjänster och hantering av solcellsprodukter. Vasakronans största solparksanläggning producerar  5 GWh årligen och Entelios hjälper de att få den producerade elen till deras egna anläggningar.

Inköp av förnybar energi

Schenker satsar grönt i en växande bransch

Med en förbrukning på 31 GWh årligen så värderar Schenker högt att elen ska komma från förnybara källor. Vi har hjälpt de att prissäkra deras kostnader flera år framåt och dessutom ordnat så att elen kommer från antingen vind eller vatten.

Sänkt elförbrukning

Henning-Olsen deltar på den lokala flexibilitetsmarknaden

Vi genomförd analyser och fysiska besiktningar av Henning-Olsens verksamhet och upptäckte att man vid tillfällen kunde nedreglera elpannor, ångpannor och fryseri utan att det skedde på bekostnad av produktionen. Detta hjälpte de att spara in elkostnader genom att sänka förbrukningen men stöttar också det lokala elnätet genom att sänka förbrukningen vid effekttoppar. 

Produktion av förnybar energi

Entelios hjälper Egby vindkraftpark med avyttring av elkraften

Egby vindkraftspark producerar cirka 14 GWh årligen och använder sig av Entelios för att sälja det till elmarknaden. Det Egby vindkraftspark uppskattar med Entelios som samarbetspartner är att vi är både en kreativ och en tillgänglig motpart. Det är viktigt för de på en snabbföränderlig marknad.