Notice This website is under construction.

Ursprungsgaranti

En ursprungsgaranti är ett ekonomiskt bevis på att samma mängd el produceras någonstans baserat på förnybara källor som den el du köper själv. Ursprungsgrantier säger ingenting om den el som den enskilde konsumenten fysiskt får.

I mer än 15 år har vi hanterat ursprungsgarantier för våra kunder. 100% förnybar energigaranti från norska vattenkraftverk säkerställer att samma mängd förnybar energi produceras som vad företaget förbrukar.

Naturligtvis kan du även köpa ursprungsmärkt miljökraft (vatten, vind, sol och biobränsle) med hjälp av en självvald nyckel. Genom att köpa denna garanti stimulerar du också till ökad efterfrågan och utveckling av förnybar energi.

Baserat på vår erfarenhet, vår internationella närvaro, kundnätverk och vår profil som ett 100% förnybart företag, har vi utökat våra tjänster mot hantering av ursprungsgarantiportföljer.

Fyll i din kontaktinformation och lämna en kort kommentar om vad ärendet gäller så återkommer vi så fort som möjligt.