Notice This website is under construction.

Carlsberg kan mycket om öl, men mindre om el

– Vi har fått ökad insikt i den komplicerade elmarknaden. Kompetensöverföringen är värdefull för oss och har större betydelse än pengarna vi har sparat på elräkningen. säger Kasper Herluf Østlund, Carlsbergs inköpsansvarige på energiområdet

Som en av världens största ölproducenter var Carlsberg tveksam till om Entelios var rätt elleverantör till Carlsbergs nordiska anläggningar, men man gav bolaget en chans.

Erfarenheterna av Entelios som lokal leverantör i Norge var så goda att koncernen i fjol slöt ett nytt avtal för elleveranser till bryggerianläggningarna i Sverige, Norge och Danmark. Med årliga leveranser på runt 130 GWh är Carlsberg Entelios’ största nordiska kund. Avtalet är utan tidsbegräsning och kan komma att utökas i omfång.

 

VIP-kund

Herluf Østlund säger att det alltid känns bra att vara en stor och viktig kund. När koncernen 2012 beslutade sig för att samordna energileveranserna i Norden och välja en gemensam elleverantör, var det aktörer som var långt större än Entelios med i leken och konkurrerade om uppdraget.

– Vi kände att Entelios var i minsta laget och övervägde flera elleverantörer med en internationell kundportfölj. Men hos dem hade vi inte tillhört de största kunderna. Vi hade så goda erfarenheter av Entelios som leverantör till våra norska anläggningar att vi tog chansen. Det har vi inte ångrat, säger Herluf.

Han säger att Carlsberg har känt sig som en VIP-kund hos Entelios och fått skräddarsydda lösningar på portföljhantering och rapportering.

Carlsberg hade i utgångsläget begränsad erfarenhet om elmarknaden och bedrev ingen aktiv portföljförvaltning innan Entelios tog över. De ville bygga upp sådan kompetens inom koncernen för att få bättre styrning. Entelios  har på många sätt “lärt upp” koncernen att tänka i termer av förvaltning genom att låta dem vara delaktiga. De har månadsmöten där man analyserar elmarknaden samt köper och säljer.

Kunskap

– Efter det att vi fått Entelios som huvudleverantör kan vi mer om elmarknaden. Tillsammans säkerställer vi stabila och förutsägbara elpriser. Det viktigaste för oss har varit att få en stabil samarbetspartner med en solid analys- och förvaltningsmiljö som kan hjälpa oss att undvika oförutsedda prissvängningar på el och säkerställa vinst för oss när så är möjligt, säger Herluf.

– Vilka andra egenskaper värdesätter du mest hos Entelios?

– Förmågan att anpassa sig efter storkundens behov och önskemål, hög flexibilitet i förhållande till rapporteringsform och portföljförvaltning och – sist, men inte minst: Hög grad av öppenhet om avtalsform och ekonomiska villkor.

FAKTA: Carlsberg

  • Världens fjärde största bryggerikoncern.
  • 41 000 anställda världen över
  • Har sin största marknad i Europa, Ryssland och Asien
  • Producerar 500 ölmärken till 140 marknader
  • Hade ett överskott på 9,8 miljarder danska kronor 2012
  • Köper energi av Entelios till koncernens anläggningar i Norge, Sverige och Danmark