Notice This website is under construction.

Entelios etablerar nytt kontor i Danmark

Strömleveransföretaget Entelios har i flera år haft många och stora företagskunder på den danska marknaden. Som ett resultat av den ökade efterfrågan på innovativa, förnybara energilösningar och förvaltningskoncept som ger reducerat strömförbruk och kostnader, har Klaus Fischer (43) anställts till att leda ett nytt team i det nyetablerade kontoret i Aalborg.

Arbetet från det nya kontoret i Aalborg börjar 1 februari. Entelios, som är en av nordens största strömleverantörer på företagsmarknaden, har sedan tidigare kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingfors, Oslo, Arendal och Kristiansand.

– Vi är glada att kunna meddela att vi äntligen öppnar kontor i Danmark. Vår ambition är att bli vår kunds viktigaste samarbetspartner för en hållbar framtid. Genom att bli en pan-nordisk aktör vill vi också förverkliga den kommersiella potentialen vi har sett på den danska marknaden, säger Fredrik Lind, Nordisk försäljningschef på Entelios.

20 års erfarenhet från elbranschen

Klaus Fischer har blivit anställd för att leda arbetet i Danmark. Han har över 20 års erfarenhet i elbranschen. Han har heltäckande erfarenhet mot både förbruk- och produktionskunder, primärt förvaltning och balanshantering för både offentliga och privata kunder. Hans erfarenheter kommer att vara viktiga både för oss på Entelios och våra kunder.

– Efter många år i branschen, primärt med förmedling och portföljförvaltning, är jag glad för att ha fått möjligheten att komma ännu närmare kunden och vara med och bygga en trovärdig aktör på den danska marknaden, säger Fischer.

Klaus Fischer Team leader på Entelios i Danmark

Vill hjälpa företag att förverkliga sin förnybara strategi

Han anser att chanserna till framgång är goda då Entelios redan är erkända för sin kompetens inom portföljförvaltning. Fischer lyfter dessutom fram företagets innovativa energipartnerkoncept som ett centralt verktyg för att hjälpa kunderna i omställning till en förnybar tillvaro.

-Danska företag önskar också att bli förnybara. Eftersom Å Energi, som Entelios är en del av, har ambitionen om att bli Nordens mest framtidsrätta koncern inom förnybar energi, har vi de bästa förutsättningarna för att utöka vår befintliga kundbas i både Danmark och Norden, säger Klaus Fischer.

Vill ha vindkraft in på flexibilitetsmarknaden

Förutom att säkerhetsställa en närhet till Entelios kunder, så möjliggör den danska expansionen även information- och kunskapsdelning över landsgränserna. Danmark är en av pionjärerna inom vindkraft och har storsatsat på eget förbruk men även att bygga och sälja i utlandet. Entelios anser att det finns en stor potential i att få in produktionen från vindkraftverken till flexibilitetsmarknaden.

-Det ger oss tyngd och kraft i vår danska offensiv att ha en solid ägare i ryggen som satsar strategiskt i det förnybara skiftet, som bygger sitt ledarskap på innovation. Vi arbetar nu med att förverkliga nya lösningar inom flexibilitet, solkraftsproduktion och batteriteknik och hoppas att Danmark, liksom övriga marknader i Norden, kommer att reagera positivt på dessa lösningar, säger Kolbjörn Hembre, VD på Entelios.