Notice This website is under construction.

Entelios lösningar ger AF Gruppen kontroll över kraften i Trafikverkets stora tunnelprojekt

Entelios arbetar för att förenkla sina kunders vardag. När norskägda AF Gruppen vann Trafikverkets upphandling om ett omfattande tunnelprojekt i Stockholm var det helt avgörande att ha en kraftleverantör som ger företaget en fullständig överblick över projektet. Genom sitt mångåriga samarbete är AF Gruppen sedan tidigare förvissad om Entelios kompetens och kapacitet när det gäller att leverera bästa tänkbara lösningar.

Som en nordisk totalleverantör av kraft- och portföljhantering erbjuder Entelios gemensamma fakturerings- och rapporteringslösningar för Norge och Sverige.

Det gör det lättare för AF Gruppen i Norge att ha en fullständig överblick och kontroll över dels själva projektet, dels kundrelationen med Entelios. Genom kontoret i Stockholm erbjuder Entelios både lokal närvaro och fortlöpande uppföljningar i projektet med tunnelbygget.

Projektet i Stockholm är ett stort tunnelarbete som involverar en 6-filig motorväg i två tunnlar och med en total vägsträcka på 18 km. Ett så stort projekt kräver god kostnadskontroll och lösningar som ger en övergripande uppsikt på kostnaderna.

Under många år har Entelios utvecklat bra rutiner som uppfyller och säkerställer uppdragsgivarens krav.

En nordisk organisation med gemensamma fakturerings- och rapporteringslösningar är viktigt för oss i AF-gruppen. Det faktum att Entelios också är leverantör av elhandelstjänster till en tung aktör som Trafikverket var också en starkt bidragande faktor för oss i valet av samarbetspartner i det här projektet, säger Christoffer Thorsteinsen i AF Gruppen 

– Entelios borgar för pålitliga kraftleveranser. Det är en förutsättning i processen och säkerställer minsta möjligt extra arbete för projektledare såväl på byggarbetsplatsen och som i administrationen, tillägger han.

AF Gruppen har varit kund hos Entelios sedan 2010. Nu utvidgas samarbetet. Entelios har levererat goda elhandelstjänster under hela avtalstiden och det är ett faktum som bidrar till att AF Gruppen får lägsta möjliga energikostnader.

Kort och gott: Enkelt för AF Gruppen och enkelt för slutkunden!