Notice This website is under construction.

Fiven visar att det är lönsamt att investera i efterfrågeflexibilitet

Fiven har gjort flexibilitetsinvesteringar som gör dem redo för framtiden. Med hjälp av flexibilitetslösningar från Entelios kan Fiven koppla ur sina produktionsugnar inom 1,3 sekunder och därmed delta i frekvensmarknaden (FFR). Genom att delta med flexibilitet mot olika frekvens och balansmarknaden kan Fiven därmed tjäna pengar på outnyttjad kapacitet.

På Fivens fabriker i Lillesand och på Eydehavn produceras kiselkarbid under varumärket SIKA. Förutom att vara en viktig komponent i bilindustrin gör de många egenskaperna att SIKA används i allt från skottsäkra västar till satelliter. Ända sedan 1912 har fabriken på Eydehavn producerat kiselkarbid och medarbetarna på Fiven har gjort det möjligt för företaget att anpassa sig efter förändrade marknader. I ett projekt som är stöttat av Enova har Fiven med hjälp av Entelios gjort investeringar för att uppgradera styrsystemet för att tillgodose kraven för att delta på olika flexibilitetsmarknader.

Samarbetet mellan Fiven och Entelios går flera år tillbaka i tiden, och Entelios har länge haft elleveransen till Fivens norska fabrik. När Entelios såg att Fiven kunde bidra till reducerad miljöpåverkan och samtidigt tjäna pengar på flexibilitet, utökades samarbetet något som skulle visa sig vara mycket lönsamt för Fiven.

Genom att delta i snabba kraftmarknader är Fiven en del av framtiden

Det fanns flera goda skäl till att Fiven ville utveckla och uppgradera fabriken för att delta på flexibilitetsmarknader. Systemet som Entelios har levererat innebär att ugnarna kopplas ur på 1,3 sekunder vid ett frekvensavvik på 49,7 Hz. Vilka ugnar det gäller har Fiven själv lagt in och de har på så vis säkerställt att flexibiliteten inte sker på bekostnad av produktionen. Genom systemlösningen kan också fabriken delta på flera flexibilitetsmarknader för att öka intäkterna från flexibilitet. Genom att Fiven frigör kapacitet bidrar de också till att öka stabiliteten i det lokala elnätet. Hittills har Fiven på detta sätt frigjort 10 megawatt per vecka, något som motsvarar full snabbladdning av upp till 200 elbilar

Investeringar som lönar sig

På mycket kort tid har Fiven tjänat in investeringen i styrningssystemet. Att det har gått så snabbt att få tillbaka pengarna för investeringen beror på det ökade behovet av flexibilitet och att Fiven nu kan sälja flexibilitet på snabbare marknader där man får bättre betalt för flexibiliteten. Anledningen till detta är bland annat att det är de snabbaste lasterna som Statnett kopplar ur först för att uppnå balans i elnätet.

Investeringarna Fiven har gjort är förmånliga både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vi har på kort tid fått tillbaka en avsevärd del av investeringen, och bidrar samtidigt till stabilitet i elnätet, säger Henning Berge, elektrochef på Fiven

Investeringarna och anpassningarna som Fiven har gjort medför en rad fördelar. Entelios är stolta över att ha skapat ett system som gör att Fiven kan leverera flexibilitet på snabbare elmarknader, har god pay back på sina investeringar och bidrar till minskad miljöpåverkan. Brist på erforderlig kapacitet ökar behovet av en utbyggnad av elnätet, något som i sin tur kan medföra till att man måste inkräkta på orörd natur. På så vis kan flexibilitetslösningar bidra till att reducera miljöpåverkan. Det är viktigt både för Fiven och Entelios.