Notice This website is under construction.

Glava justerar marknadsstrategi efter elråd

Prognosen om ihållande låga elpriser gör att isoleringsjätten Glava justerar sin marknadsföringsstrategi.

 

– Under perioder med höga elpriser har vi marknadsfört de ekonomiska fördelarna med att isolera och efterisolera. Under perioder med lägre elpriser sparar kunden ändå pengar på att isolera, men inte lika mycket som tidigare. Därför ändrar vi vår marknadskommunikation till att i högre grad tydliggöra att isolering minskar drag och ökar bostadskomforten. Glava erbjuder kostnadseffektiva lösningar för byggprocessen, säger Glavas vd Jon Karlsen.

Höga elpriser är en drivkraft för försäljning av Glava-produkter. På 2000-talet såg elpriserna ut att stiga väldigt mycket, kanske upp emot två kronor per kilowattimme. Samtidigt förväntade man sig att byggnadsreglerna skulle öka kraven på väggtjocklek.

– Under denna period var konsumenterna väldigt fokuserade på energiförbrukning. I marknadsföringen av Glava lade vi därför stor vikt på den ekonomiska vinsten med isolering och efterisolering, berättar Jon.

Men elpriset blev aldrig så högt som befarat och byggnadsreglerna skärptes inte heller såsom man trott.

– Vi har ändå fortsatt att marknadsföra den ekonomiska vinsten, även om den är mindre än tidigare. Först efter ett möte med Entelios, där vi fick en klart för oss att elpriserna kommer att vara låga i flera år framöver, gjorde vi en ny bedömning av vår egen marknadsstrategi. Vi valde då att marknadsföra andra kvaliteter med Glava, säger Jon.

Elförvaltare Andreas Myhre hos elleverantören och energirådgivaren Entelios minns mycket väl kundmötet med Glava.

– Vi redogjorde för olika mekanismer och marknadstrender som har betydelse för elpriset. Det mesta pekar i riktning mot ett varaktigt lågt elpris – i flera år framöver. Under mötet låg fokus på vad detta kommer att betyda för Glava som elkund. Men det är klart att prisbilden för el även har direkt betydelse för Glavas marknadsföring och försäljning, tillägger Andreas.

Glava producerar glasull genom att smälta om glas till isolering. Produktionen kräver stora mängder el och gas. Under tidigare möten med Entelios fokuserade Glava naturligt nog främst på elpriserna och huruvida det är smart att köpa el på rörligt eller fast avtal.

– Under detta kundmöte presenterade man en bred bild av den framtida elmarknaden för oss. Då insåg vi betydelsen för vår egen verksamhet och inte minst för marknadsföringen av vår produkt. Det slutade alltså med att vi gjorde en liten kursändring för att anpassa marknadsföringen efter framtidsutsikterna, berättar Jon.

Andreas är glad över att ha kunnat bidra till kursändringen.

– Entelios är inte bara en elleverantör, utan en energirådgivare. Det gläder oss att kunna tillföra kunderna vår nya kunskap om elmarknaden, vilket också kan ha betydelse för hur de själva bedriver sin verksamhet, tillägger Andreas.