Notice This website is under construction.

Hos Plantagen ska allt spira och gro. Med undantag för elräkningen.

El är en stor utgiftspost för Plantagens butiker. Att ha en kompetent leverantör är därför avgörande.

– Vi är helt beroende av en elleverantör med en levande förvaltningsmiljö som kan garantera oss de lägsta elpriserna och bidra till att vi undviker plötsliga svängningar i energikostnaderna. Här är Entelios en av de bästa aktörerna i branschen, säger Thomas Angell, ekonomichef på Plantagen Norge.

Plantagen, Nordens största trädgårdscenterkedja, har gått samman med industrikoncernen KB Gruppen för att bli stora på inköp. Tillsammans köper de mellan 70 och 80 GWh el. Det motsvarar förbrukningen för runt 4 000 enfamiljshus.

Förvaltare

Plantagen/KB Gruppen har gett Entelios fullmakt att handla el för hela portföljen på den öppna marknaden. Förvaltarna på Entelios har näsa för och erfarenhet av hur elpriserna förändras och handlar i kortsiktiga och långsiktiga kontrakt, beroende på vad de tror lönar sig bäst.

– Vi sparar flera hundra tusen kronor årligen på elräkningen genom att ha bra elrådgivare. Den goda analys- och förvaltningsmiljön är ett av de Entelios’ starkaste kort, säger Jonny Eriksen, inköpsansvarig inom KB Gruppen.

KB gruppen har bland annat stålindustri, betong-, grus- och entreprenadverksamhet fördelat på en rad underbolag över hela Norge. Plantagen har i Norge och Sverige över 100 butiker och nästan 400 000 kvadratmeter med levande växter under tak vilka behöver ljus och värme dygnet runt, sommar som vinter. Elräkningen är en stor utgiftspost i räkenskaperna och båda bolagen har fokus på att se till att man får de bästa villkoren på marknaden.

– Vi bedriver industriell verksamhet med hög strömförbrukning och är beroende av de bästa prisvillkoren för att vara konkurrenskraftiga. Samtidigt är elmarknaden krävande och komplicerad att förhålla sig till. Därför var vi ute efter en solid och stabil leverantör med hög kompetens på området elhandel. Entelios levde upp till våra krav på alla dessa punkter, säger Eriksen.

– Energibranschen är oöverskådlig och det finns många oseriösa aktörer som vilseleder sina kunder. Vi vet att Entelios är en seriös aktör som bedriver sin verksamhet öppet och ärligt i förhållande till villkor och prispåslag/provision. Vi litar på de råd som de ger oss och vi har erfarit att de tänker på kundens bästa, säger Eriksen och tillägger:

– Det var noggranna bedömningar som låg till grund för vårt val att förnya ett treårigt avtal med Entelios. Entelios behandlar oss som en stor och viktig kund. Vi har fått nära personlig uppföljning och bra ekonomiska villkor.