Notice This website is under construction.

Lerøy reducerar kostnader och förbrukning utan att det sker på bekostnad av den dagliga driften

Lerøy levererar fisk och skaldjur motsvarande fem miljoner måltider – varje dag! Medarbetarna på Lerøy spelar en avgörande roll för att lyckas med detta. Detsamma gör en stabil elförsörjning. Energilösningar som inte påverkar den dagliga driften var därför ett viktigt fokus för Lerøy inför avtalet med Entelios.

Lerøy är ett känt inslag på många norska middagsbord, och är även globalt ett känt företag på området fisk och skaldjur. Företaget, som har funnits i branschen sedan 1899, har upplevt en enorm tillväxt och utveckling sedan Ole Mikkel Lerøen i slutet av 1800-talet stod på fisktorget i Bergen. På Entelios är vi glada över att kunna bidra med kompetens som kraftleverantör och energirådgivare till Lerøy, som nyligen har investerat i smartare elstyrning för att reducera näthyran.

Kostnadsbesparingar utan stora investeringar

En omfattande analys genomförd av Entelios skapade ett underlag för investeringarna hos Lerøy. För att ta reda på om det var ändamålsenligt att gå vidare i processen gjordes en besparingsanalys för att ta reda på potentialen till besparingar på nätavgiften. Analysen visade att Lerøy kunde uppnå avsevärda besparingar genom att reglera sin förbrukning och Entelios skickade därför en av sina erfarna rådgivare för att genomföra en besiktning hos Lerøy i Båtsfjord.

I den slutliga analysen presenterade både kostnadsbesparingar och investeringskostnader. Hos Lerøy kunde man ansluta Maxguard till det befintliga styrningssystemet, något som bidrog till att reducera investeringskostnaden. En installation av Maxguard kunde därmed ge avsevärda kostnadsbesparingar utan någon jättestor investering. Maxguard är ett intelligent styrningssystem som gör det möjligt för Lerøy att reglera sin förbrukning så att den inte överstiger en given maxgräns. Genom att jämna ut effekttopparna reducerar Lerøy sina nätkostnader.

Förbrukningsreduktion som inte sker på bekostnad av driften

Under besiktningen hos Lerøy tittade man bland annat på vilka delar det skulle vara förmånligt att reglera och under hur lång tid det kunde förbli nedjusterat. Livsmedelssäkerhet står i fokus hos Lerøy, och det blev därför viktigt att bland annat ta reda på hur länge kylanläggningen kunde vara avstängd utan att det har någon påverkan på produkterna. Där många reglerar ner i för hög grad, klarar Maxguard att förutse förbrukningen för den aktuella timmen och justera den utifrån detta. Därmed reduceras effekttopparna utan att man måste göra onödigt kraftiga regleringar som skulle ske på bekostnad av driften.

Analyser hos Lerøy visar bland annat att de i april 2020 uppnådde kostnadsbesparingar på över 6 000 NOK genom att endast låta två timmar beröras av reglering. Därmed kan Lerøy spara pengar utan att det drabbar den dagliga driften.

Entelios har gjort grundliga analyser som har bidragit till att vi känner oss trygga med våra investeringar. För oss har lösningarna från Entelios redan lett till avsevärda besparingar utan att det skett på bekostnad av driften. Genom Entelios har vi en elleverantör som kan mer än att leverera el – för oss fungerar de också som energirådgivare, säger Rune Morten Johansen, ekonomichef vitfisk/CFO Lerøy Norway Seafood AS.

Närhet till kunden

För att vi på Entelios ska kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna, görs nödvändiga anpassningar baserade på företagets verksamhet, behov och plats. Ett viktigt led i processen är att besöka kunden på plats och förstå hur man jobbar. De fysiska besiktningarna bildar underlag för de analyser som görs hos varje enskild kund och Lerøy var inget undantag. Besiktningen hos Lerøy i Båtsfjord bidrog till att ge Entelios ett gediget underlag för att kunna säga något om var och hur Lerøy kunde reglera sin förbrukning. Detta har lett till betydande kostnadsbesparingar.