Notice This website is under construction.

Skandia Fastigheter – en stabil aktör på flexibel marknad

Väla köpcentrum, Sveavägen 44, Frölundatorg, S:t Per Gallerian, Mörby centrum och så vidare. Listan av välkända handelsplatser och fastigheter som ägs och förvaltas av Skandia Fastigheter kan göras betydligt längre. Det prisbelönta fastighetsbolaget tillhör landets ledande i sin bransch och har sedan många år Entelios som avtalspartner inom energitjänster.

Skandia Fastigheter har rum för det mesta. Bolaget äger, utvecklar och förvaltar köpcentrum, kontor, bostäder och samhällsfastigheter, som äldreboende och förskolor, i huvudsak i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Lokalerna i fastighetsbeståndet har varierande inriktning. Gemensamt för de cirka 260 anläggningarna är att de har Entelios som elleverantör.

Entelios hjälper oss att göra så förnuftiga och förmånliga elinköp som möjligt, säger Lars Pellmark, ansvarig för installationer och energiteknik hos Skandia Fastigheter.

 

Han har 30 års branschvana och uppskattar det helhetskoncept som Entelios kan erbjuda i form av treåriga portföljer med administrativa tjänster men också bland annat analyser av prisbilder och förändringar på elmarknaden.

Flexibilitetsmarknad är ett relativt nytt begrepp som går ut på att hantera kapacitetsbrister i elnätet, där konsumenter frivilligt och med kompensation kan medge en tillfällig minskning och/eller anpassning av sin egen åtgång av energi.

Skandia Fastigheter tillhör dem som starkt överväger att ingå ett sådant balansavtal med Entelios.

Beslutet är ännu inte fattat av vår företagsledning men en anpassad och mer flexibel elförbrukning gynnar infrastrukturen i stort och skulle innebära ett effektivare utnyttjande av el. För att bidra med en temporär minskning av elförbrukningen, skulle det för oss kunna handla om att kortvarigt sänka värmen eller begränsa ventilationen viss tid på dygnet. Något som då skulle innebära ekonomisk kompensation i vårt sammantagna elavtal, säger Lars Pellmark.

Att satsa på hållbarhet och miljöklassning har länge varit en självklarhet för en långsiktig aktör som Skandia Fastigheter.

– Elmarknaden har med åren blivit allt mer komplex och består inte längre bara av siffror på en faktura, konstaterar han. Medvetenhet om klimatpåverkan berör alla och därför finns det fler faktorer och olika parametrar att ta hänsyn till vid varje avtalsförhandling.

Skandia Fastigheter bedriver ett målmedvetet hållbarhetsarbete. Bolagets samlade elförbrukning ligger på cirka 66 000 MWh/år och består fifty-fifty av vind- och vattenkraft. Väla köpcentrum i Helsingborg med cirka 200 butiker svarar för en tiondel av bolagets sammanlagda elkonsumtion.

Många av Entelios kunder förespråkar en samordning av fakturor. Skandia Fastigheter föredrar och får istället specificerade fakturor för varje enskild anläggning.

– Det är en modell som passar bäst för oss, förklarar Lars Pellmark. Vi vill ha koll på utgifterna vid varje enhet och uppskattar samarbetet med Entelios som även underlättar arbetet för oss vid korrigering av uppgifter på fakturor av tillkommande och avgåendet anläggningar.

– Vi har på det hela taget en bra dialog med Entelios och uppskattar våra kundkraftmöten, säger han.

Skandia Fastigheter förfogar över mer än 120 fastigheter till ett värde av cirka 60 miljarder kr. Bolaget har 150 medarbetare. Ifjol korades Skandia Fastigheter till ”Årets arbetsgivare” i sin bransch (Brilliant Awards). Samarbetet med Entelios pågår sedan 2010.