Notice This website is under construction.

Vasakronan med målet inställt på klimatneutralitet 2030 valde Entelios som energipartner

Vasakronan är ett av Sveriges största fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kontors- och butikslokaler i storstäderna Stockholm. Göteborg, Malmö och Uppsala. Bland miljömålen finns att bolaget ska vara klimatneutralt i hela värdekedjan år 2030 och då självförsörjande när det gäller energi. Entelios är sedan 2020 en komplett energipartner till Vasakronan och samarbetet är uppskattat:

Entelios är en etablerad och komplett energipartner som kan tillhandahålla oss alla tjänster, som vi har behov av inom det området, säger Åsa Almquist, inköpschef hos Vasakronan. Entelios har hög kundservice, ett stort utbud av tjänster och står också för ett nytänkande som tilltalar oss i våra ambitioner när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor samt teknisk utveckling, fortsätter hon.

Entelios svarar förutom för inköp och leverans av el, även för portföljförvaltningar, flexibilitetstjänster och hantering av solcellsprodukter. Vasakronan har flera solcellsanläggningar där elen som produceras går, via Entelios, till fastighetsbolagets egna anläggningar. Störst är solelparken i Uppsala som producerar 5 GWh/år. Totalt förbrukar Vasakronan cirka 150 000 MWh/år (2020)

Det smidiga samarbetet med Entelios är av stor betydelse för vår verksamhet och förenklar inte minst vårt administrativa arbete, som till exempel samordning av nätfakturor som gäller elnätet, säger Åsa Almquist.

 Tillsammans med representanter från Entelios har vi kvartalsvis så kallade ”Kraftgruppsmöten” (digitalt) där vi delges en omvärldsanalys och uppdatering av marknadsläget på elkraftsidan. Det gör att vi även kan hänga med i den miljötekniska utvecklingen och det tycker vi är mycket bra.

Vasakronan ligger i framkant bland fastighetsbolagen när det gäller hållbar miljöteknik. Stockholm Flex och egna solcellsanläggningar är några exempel på det.

– Vi på Vasakronan arbetar intensivt med att reducera effektuttagen i våra byggnader och Entelios har varit till stor hjälp med att  bidra till kunskap och att bevaka de nya marknadsplatser som finns för effektiv och frekvenshållning, säger Ulf Näslund.

Om Vasakronan

Vasakronan ägs av  Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna och förvaltar närmare 180 fastigheter och 350 abbonemang.Huvudkontoret finns på Malmskillnadsgatan i Stockholms city. Antalet anställda är mer än 300. Läs mer om Vasakronan på www.vasakronan.se