Notice This website is under construction.

Würth behövde en energipartner

Würth är leverantör till yrkesproffs på företagsmarknaden, något som kräver hög grad av professionalism och kvalitet. Detta är också ett centralt underlag för avtalet mellan Entelios och Würth.

När Würth sände ut en generell förfrågan om fysisk krafthandel och finansiell förvaltning tog Entelios initiativ till ett möte. I mötet framkom att Würth önskar sig en energipartner som kan bidra på fler områden än bara med leverans av el.

Med över 50 butiker och en årsförbrukning på 8 GWh ställer ett avtal med Würth stora krav på den aktuella energileverantören. Entelios är därför stolt över att ha slutit avtal med ett företag som Würth, säger Aksel Eckbo, säljchef på Entelios.

Entelios framstår som en innovativ aktör med starkt fokus på smarta energilösningar, flexibilitet och miljö. För Würth är det viktigt med en leverantör som kan ge oss smarta råd och lösningar. Lösningar som rustar oss så att vi kan vara fortsatt konkurrenskraftiga även i framtiden. Just detta – att få en leverantör som kan hantera framtidens energimarknad var en viktig premiss för avtalet, säger Lise Krogseth, inköpschef på Würth.

När Entelios erbjuder lösningar för kunder är det viktigt att utgå från hela energikostnaden. Att Entelios bland annat är behjälpligt när det gäller att få ner effektkostnaden var därför avgivande för avtalet.