Notice This website is under construction.

Våra kundsegment

Entelios är en av Nordens största leverantörer av el till företagsmarknaden och har marknadens bästa avtal för små och stora företag. Vare sig du är ett fastighetsbolag med flera anläggningar, en tung industri som drar stora mängder el eller en kraftproducent som vill optimera värdet av din kraftproduktion kan vi  hitta lösningar som passar för er. Samtidigt som vi anpassar oss efter kundens unika behov har vi alltid ett gemensamt mål: att reducera kundens förbruk, kostnader och klimatavtryck. Prata med någon av våra rådgivare och hitta det upplägg som passar din verksamhet bäst här.