Notice This website is under construction.

Entelios erbjuder de bästa energilösningarna för den
offentliga sektorn

Offentlig sektor

Bland offentliga verksamheter är byggnaders olika åldrar ofta en viktig faktor i energiräkenskaperna. Entelios ger råd och erbjuder skräddarsydda elavtal anpassade till enskilda kommuner, kommunal samverkan och andra organisationsformer inom offentlig sektor. På så sätt kan offentliga verksamheter minska och optimera elförbrukningen, få en överblick över kostnaderna och minska sitt eget klimatavtryck med förnybara energikällor.

Välj förbrukningen på din verksamhet för mer anpassade lösningar eller läs mer allmänt om vårt arbete här under.

 

Test
Mellan 1 och 10 miljoner kWh i årsförbrukning

Placeholder

Över 10 miljoner kWh i årsförbrukning

Placeholder

Våra tjänster

Entelios hjälper dig att optimera och kommersialisera din elförbrukning. Använd el smartare, spara till perioder med större förbrukning eller sälj tillbaka till elnätet om det finns ett överskott. 

Vi har dokumenterade värdeskapande helhetslösningar kring detta. Det kan vara effektstyrning som tar bort effekttoppar och sparar mycket pengar. Enkla men effektiva rapporteringslösningar som skapar överblick och besparingspotential för smarta laddstationer som laddar när det är ekonomiskt gynnsamt under dagen. Den sista tiden har intresset för batteritjänster ökat markant.

Vårt koncept kring batterilösning fungerar så att man lagrar el när den är som billigast och använder upp den när det är som dyrast. Med Entelios innovativa energikoncept tar vi rollen av att hjälpa till att stabilisera elnätet med våra batterier samtidigt som våra kunder sänker deras kostnader och skapar intäkter. Läs mer om detta under våra produkter och tjänster nedan.

Entelios

Entelios har utvecklat en innovativ modell som ger dig som kund möjlighet att välja ett avtal som är anpassat efter den grad av säkerhet du önskar.

Entelios

Genom att använda din el smartare kan både elförbrukningen och elkostnaderna minskas automatiskt. Den teknik och produkter vi levererar är beprövade och visar sig vara både lönsamma och miljövänliga genom att minska elförbrukningen.

Entelios

Allt fler installerar laddstationer för elbilar. För att erbjuda så många laddplatser som möjligt till ett kostnadseffektivt pris måste elen skötas, användas och betalas på ett smart och effektivt sätt. 

Entelios

Vi hjälper ditt företag att sälja flexibilitet från konsumtion och produktion. På så sätt stödjer du kraftsystemet och omställningen till ett förnybart samhälle

Entelios

Entelios samarbetar med flera batteri- och teknikleverantörer för att utnyttja batteriers potential på bästa sätt. Vår roll som marknadsinsamlare gör att vi kan använda batteriet som en flexibilitetsresurs och bidra till framtidens energisystem.

Entelios

Att producera solenergi är både hållbart och miljövänligt. Tekniken i de lösningar vi levererar är beprövad, och visar att produktion och förbrukning av vår egen förnybara energi är både lönsam och miljövänlig. Entelios står för investeringskostnaden. 

Entelios

När du beställer CO2-neutral el, minskar vi den totala utsläppsnivån genom att köpa in så många klimatkvoter som behövs för att det totala klimatavtrycket från elförbrukningen ska bli så liten som möjligt.

Entelios

En ursprungsgaranti är ett ekonomiskt bevis på att samma mängd el produceras någonstans baserat på förnybara källor som den el du köper själv. Ursprungsgrantier säger ingenting om den el som den enskilde konsumenten fysiskt får.

Entelios

Bekymmersfri energibesparing hjälper ditt företag att sänka dess totala förbrukning, något som är bra både för plånbok och miljön. Det är med hjälp av avancerad databehandling som vi kan identifiera och reducera ditt CO2 förbruk automatiskt.

Hjälp till att optimera och få full kontroll över energikostnaderna

För att åstadkomma en sund förvaltning för kunder inom den offentliga sektorn, kommer kostnadskontroll, förutsägbarhet och optimering att stå i fokus. Vi har många kommuner och statliga verksamheter i vår kundportfölj och kan bidra med lösningar inom “best practice”.

“Best practice” – kort sammanfattat

Vi använder vår erfarenhet med kunder inom den offentliga sektorn för att ge de bästa råden. Vi kan hjälpa till att skräddarsy lösningar som passar både enskilda kommuner, kommunala samarbeten och andra organisationsformer. Rådgivning kring prissäkring, användning av de billigaste energibärarna, deltagande på flexibilitetsmarknaderna och effekt/toppsänkningar är något av det vi erbjuder. Titta i våra tjänster eller kontakta oss för mer information.

Vi gir dere oversikt over strømforbruket
Vi gir dere oversikt over strømforbruket

Många möjligheter

Offentliga kunder har ofta större byggnadsytor, både äldre och nya. Det är variationer som vi kan utnyttja med användning av alternativ teknologi – oavsett om det handlar om en effektminskning i äldre byggnader eller installation av solenergi på tak. Vi kan samla in energianvändningen och ge råd om hur man använder den så effektivt som möjligt i förhållande till priset.

Så här säger våra kunder om oss

De investeringar som Fiven har gjort är fördelaktiga ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. På kort tid har vi tjänat in en betydande del av investeringen, och samtidigt bidra till stabiliteten i elnätet 

Henning Berge

Elektronikchef på Fiven

Vi är villiga att sänka vår energiförbrukning under perioder med hög belastning på elnätet. Vi får då betalt för att strömmen ska kunna stängas av, även om den inte nödvändigtvis är avstängd

Svein Brokke

Site Service Manager på Dynea

Under detta kundmöte fick vi en bred bild av framtidens elmarknad. Då insåg vi betydelsen för vår egen verksamhet och inte minst för marknadsföringen av vår produkt. Så det slutade med att vi gjorde en liten kursändring för att anpassa marknadsföringen till framtidsutsikterna.

Jon Karlsen

VD för Glavas

Våra tjänster

Entelios portföljförvaltningskoncept har i 25 år hjälpt våra kunder till låga och stabila priser i den komplexa och föränderliga elmarknaden. Tillsammans skräddarsyr vi en strategi efter era preferenser så att ni uppnår era mål med ströminköpen. Konceptet som kännetecknas av hög flexibilitet går ut i stort ut på att säkra större eller mindre delar av kundens framtida kostnader i en stigande marknad inom ramen för strategin samtidigt som man har möjligheten att vara följsam mot marknaden och anpassa säkringsnivåerna i en fallande marknad.

Ni får en egen förvaltare som är del av nordens största och mest erfarna förvaltningsteam som arbetar varje dag för att optimera er kraftportfölj. Resultatet blir en stabil kostnadsutveckling över tid samtidigt som kunden erhåller låga kostnader inom ramen för den utvecklade strategin. Entelios är en synnerligen stark och robust motpart genom att vara en del av den helintegrerade elkoncernen Å Energi.

Entelios

Entelios har utvecklat en innovativ modell som ger dig som kund möjlighet att välja ett avtal som är anpassat efter den grad av säkerhet du önskar.

Entelios

Flexibilitet handlar om att nätföretag betalar för att aktörer ska anpassa sin produktion eller förbrukning under kortare perioder för att stabilisera elnäten.

Entelios

Genom att använda din el smartare kan både elförbrukningen och elkostnaderna minskas automatiskt. Den teknik och produkter vi levererar är beprövade och visar sig vara både lönsamma och miljövänliga genom att minska elförbrukningen.

Entelios

Allt fler installerar laddstationer för elbilar. För att erbjuda så många laddplatser som möjligt till ett kostnadseffektivt pris måste elen skötas, användas och betalas på ett smart och effektivt sätt. 

Entelios

Vi hjälper ditt företag att sälja flexibilitet från konsumtion och produktion. På så sätt stödjer du kraftsystemet och omställningen till ett förnybart samhälle

Entelios

Entelios samarbetar med flera batteri- och teknikleverantörer för att utnyttja batteriers potential på bästa sätt. Vår roll som marknadsinsamlare gör att vi kan använda batteriet som en flexibilitetsresurs och bidra till framtidens energisystem.

Entelios

Att producera solenergi är både hållbart och miljövänligt. Tekniken i de lösningar vi levererar är beprövad, och visar att produktion och förbrukning av vår egen förnybara energi är både lönsam och miljövänlig. Entelios står för investeringskostnaden. 

Entelios

När du beställer CO2-neutral el, minskar vi den totala utsläppsnivån genom att köpa in så många klimatkvoter som behövs för att det totala klimatavtrycket från elförbrukningen ska bli så liten som möjligt.

Entelios

En ursprungsgaranti är ett ekonomiskt bevis på att samma mängd el produceras någonstans baserat på förnybara källor som den el du köper själv. Ursprungsgrantier säger ingenting om den el som den enskilde konsumenten fysiskt får.

Entelios

Bekymmersfri energibesparing hjälper ditt företag att sänka dess totala förbrukning, något som är bra både för plånbok och miljön. Det är med hjälp av avancerad databehandling som vi kan identifiera och reducera ditt CO2 förbruk automatiskt.

Hjälp till att optimera och få full kontroll över energikostnaderna

För att åstadkomma en sund förvaltning för kunder inom den offentliga sektorn, kommer kostnadskontroll, förutsägbarhet och optimering att stå i fokus. Vi har många kommuner och statliga verksamheter i vår kundportfölj och kan bidra med lösningar inom “best practice”.

“Best practice” – kort sammanfattat

Vi använder vår erfarenhet med offentliga kunder för att ge de bästa råden. Vi kan hjälpa till att skräddarsy lösningar som passar både enskilda kommuner, kommunala samarbeten och andra organisationsformer. Rådgivning kring prissäkring, användning av de billigaste energibärarna, deltagande på flexibilitetsmarknaderna och effekt/toppsänkningar är något av det vi erbjuder. Titta i våra tjänster eller kontakta oss för mer information.

Vi gir dere oversikt over strømforbruket
Vi gir dere oversikt over strømforbruket

Många möjligheter

Offentliga kunder har ofta större byggnadsytor, både äldre och nya. Det är variationer som vi kan utnyttja med användning av alternativ teknologi – oavsett om det handlar om en effektminskning i äldre byggnader eller installation av solenergi på tak. Vi kan samla in energianvändningen och ge råd om hur man använder den så effektivt som möjligt i förhållande till priset.

Så här säger våra kunder om oss

De investeringar som Fiven har gjort är fördelaktiga ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. På kort tid har vi tjänat in en betydande del av investeringen, och samtidigt bidra till stabiliteten i elnätet 

Henning Berge

Elektronikchef på Fiven

Vi är villiga att sänka vår energiförbrukning under perioder med hög belastning på elnätet. Vi får då betalt för att strömmen ska kunna stängas av, även om den inte nödvändigtvis är avstängd

Svein Brokke

Site Service Manager på Dynea

Under detta kundmöte fick vi en bred bild av framtidens elmarknad. Då insåg vi betydelsen för vår egen verksamhet och inte minst för marknadsföringen av vår produkt. Så det slutade med att vi gjorde en liten kursändring för att anpassa marknadsföringen till framtidsutsikterna.

Jon Karlsen

VD för Glavas

Smart elhandel och hantering

På Entelios kommer du att träffa specialister inom elhandel och generell hantering. Våra experter säkerställer kontinuerlig övervakning av, klimatavtryck och andra förhållanden som påverkar din el, och optimerar din förbrukning så att den blir så hållbar som möjligt.

Skräddarsydda energilösningar

Utifrån företagets energiprofil hittar vi möjligheter till smartare strömförbrukning. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån era behov, vilket hjälper ert företag att nå sin fulla potential för besparingar – med ett minimalt klimatavtryck.

De bästa elavtalen

Entelios är Norges största leverantör av el till företagsmarknaden. För dig inom offentlig sektor innebär det att vi hittar de billigaste och mest hållbara elavtalen i ditt område. Med hjälp av en flexibel elleverantör når du dina klimatmål snabbare.

Din innovativa energipartner

Många aktörer inom offentliga sektorn upplever energi som ett viktigt kostnadselement med stor rörlighet. Energimarknaden är komplex och i ständig förändring. Det kan vara svårt att veta vilket elavtal som fungerar bäst över tid. Därför är det viktigt att ha en innovativ energipartner. Entelios hjälper dig att navigera genom marknaden.

Få en mer säker kraftportfölj

Entelios hjälper dig att ta kontroll över dina energikostnader med bra elavtal. Med hjälp av ett av våra förvaltningskoncept så kan din verksamhet skaffa den förutsägbar ni önskar. Det gör det lättare för er budgetering samt ger er säkerhet när det annars är osäkerheter, något våra kunder har uppskattat mycket under den senaste tiden.

Trygg strømleveranse og aktiv forvaltning
Miljøtjenester

Vi ger dig en översikt över strömförbrukningen

Många aktörer inom den offentliga sektorn har svårt att ha översikt på alla anläggningar och fastigheter. Det är också svårt att följa upp kostnader och konsumtion. Med Entelios får du full överblick i realtid.

Total överblick

Övervaka förbrukning och inköp av energi i varje byggnad, och fatta beslut baserat på påtaglig statistik och information. Då vet du vad som händer i varje byggnad, och kan fatta välgrundade beslut relaterade till elförbrukningen och kostnaderna. Vi hjälper dig att minska förbrukning och kostnader och tillhandahåller rapporter som visar den el som inte har använts.

Varför Entelios

Varför välja Entelios?

Accelerera det gröna skiftet

Vi hjälper dig bygga en strategi som minskar klimatavtrycket i dina lokaler. Spara pengar – och ta hand om miljön.

Upplev en pålitlig partner i en osäker värld

Som en del av Å Energi går vårt arv hundra år tillbaka i tiden. Vi kommer att fortsatt vara här de kommande hundra åren också.

Tydlig rapportering

Få en utförlig rapport om lokalernas elförbrukning – och få tips på hur du kan minska den.

Generera nya intäktsströmmar

Entelios hjälper dig att optimera, men också kommersialisera strömförbrukningen.
Hvorfor Entelios

Om Entelios

Vi är det största elbolaget i Norge – och ett av de största i Norden.

Vi har kontor i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

Vi har idag över 300 stora företag som kunder.

Vi levererar över 20 TWh om året till våra kunder.

Se hur vi hjälpt liknande kunder

Entelios lösningar ger AF Gruppen kontroll över kraften i Trafikverkets stora tunnelprojekt

Entelios arbetar för att förenkla sina kunders vardag. När norskägda AF Gruppen vann Trafikverkets upphandling om ett omfattande tunnelprojekt i Stockholm var det helt avgörande att ha en kraftleverantör som ger företaget en...

DNB märker av tydliga förväntningar på det egna miljöavtrycket

DNB är Norges största bank och en av Nordens största finanskoncerner.   Globalt sett står företag i den kommersiella sektorn och industrisektorn tillsammans för två tredjedelar av världens energiförbrukning (IRENA). Dessa branscher står för en ökande efterfrågan...

Entelios samarbete med Naturskyddsföreningen stöttade storsatsning av Akademiska Hus

På den progressiva elmarknaden eskalerar behovet av nya och förbättrade energitjänster. Entelios är en framsynt och innovativ energipartner som stöttar sina kunder när det gäller att ta fram smarta lösningar för en mer kostnadseffektiv användning av ström. Som...

Entelios förstärker sin position

Region Örebro väljer Entelios och Region Gävleborg och Region Västernorrland förnyar förtroendet. Entelios har under de senaste månaderna vuxit inom Sveriges regioner, en intressant kundgrupp med stor volym och kunniga användare där elkostnaden är en viktig...

Fyll i din kontaktinformation och lämna en kort kommentar om vad ärendet gäller så återkommer vi så fort som möjligt.