Effektanalys

Har ditt företag höga nätkostnader? Vi hjälper våra företagskunder att planera sin elanvändning och reducera nätkostnaderna.

Effektanalysen kartlägger löpande energi – och effektförbrukning genom att identifiera kundens efterfrågeflexibilitet.

Rapporten kommer att framhäva eventuella onormala utslag i effekt och ge en förklaring av förbrukningsmönstret.

Entelios har genomfört kundanalyser i många olika segment och erfarenhetsmässigt är det lite fokus på tariffoptimering med effektstyrning hos företag idag. Ett effektprojekt, där det presenteras en nulägesanalys för att förstå dagens situation, kan hjälpa företaget att reducera sina energikostnader och redovisa tilltagsplaner för effektiveffektstyrning.

Effektanalysen omfattar:

  • Teknisk genomgång av anläggningen tillsammans med driftpersonal, för att identifiera relevanta mätpunkter och styrbara laster med flexibilitet.
  • Förbrukningsanalys av utvalda mätpunkter och effektberäkningar med hänsyn på historiskt timmevärde.
  • Presentation av resultat och kostnadsberäkning för implementering av våra systemtjänster MaxGuard och Switch.

Kontaktperson för Effektanalys

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services