Energi och kostnadsuppföljning

Vill du ha en enklare form av energianalys? En energi och kostnadsuppföljning av företagets totala energikostnader, gör det enklare att identifiera effektiviseringsåtgärder och reducera företagets energikostnader.

Beräkningar görs på basis av historiska timvärden för att fastställa mervärdet och föreslå åtgärder för att minska kundens totala energikostnader. Det utarbetas en separat rapport som skall presentera beslutsunderlag för vidare genomföringsåtgärder.

Med analysen som grund kan vi sedan hjälpa dig att göra förbättringar och använda energin på bästa sätt.

Kontaktperson för Energi och kostnadsuppföljning

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services