Energianalys

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med att minska energianvändning? Då ska du börja med att göra en energikartläggning. 

Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning.

En energianalys är en djupgående energianalys om företagets energianvändning. Analysen ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten och redovisar företagets totala energikostnader.

Hela energianalysen dokumenteras i en tydlig rapport. Med ett genomarbetat beslutsunderlag blir det betydligt enklare att gå vidare till genomförande av föreslagna åtgärder.

Du får också reda på hur du kan minska användningen av energi och vad den investeringen kostar. Dessutom får du nyckeltal som kan användas som budgetunderlag.

Du vet väl att du kan söka upp till 50 000 kronor i stöd av energimyndigheten? Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Läs mer om hur mycket stöd ditt företag bör söka här.

Kontaktperson för Energianalys

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services