Konsultation och projektledning

Hållbara energilösningar är viktiga för framtiden.

Behöver ditt företag hjälp med att utveckla, projektera och driva projekt inom förnybar energi? Att producera egen energi och att utnyttja förnybara resurser är något vi jobbar med i stor utsträckning.

Entelios Partner Program baserar sig på ett samarbete med kunder för att förstärka miljö- och hållbarhet. Vårt bidrag i detta sammanhang är vår kompetens inom planering, konstruktion, projektledning inom förnybar produktion, till exempel solcellsproduktion och småskalig vattenproduktion.

Vi kan bistå med rådgivningstjänster i olika faser av ett projekt. Från förstudieutredningar till kravspecifikation, inhämtning av anbud och uppföljning av leverans.

Exempel på innehållet i den här typen av projekt är:

  • Projektuppstart och organisering
  • Förbrukningsanalys med teknisk besiktning
  • Produktionssimulering i analyseringsverktyget Archelios och PVsyst
  • Förbrukningsoptimering av egenproduktion
  • Kostnad-nytta-analys av solcellsanläggning kopplat till effektstyrning
  • Presentation av resultat

Genom att etablera ett långsiktigt samarbete kommer vi bidra till att uppfylla kundens vision och definiera målinriktade projekt som sammanfaller med företagets grundläggande värderingar. 

Kontaktperson för Konsultation och projektledning

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services