Skattedeklaration för dig som är clearingkund

När du är clearingkund hos oss kan du få ett färdigt underlag som du enkelt kan föra in på din skatteblankett.

Skattedeklaration - bakgrund
Enligt lag ska alla som importerar el betala skatt för detta, en så kallad punktbeskattning. För dig som är clearingkund och köper el på elbörsen NordPool i Norge, räknas det som att du importerar el. Därmed är du också skyldig att månadsvis betala energiskatt till Skatteverket.

Varje månad
Denna skatt ska deklareras varje månad. För kommuner och landsting ska skattedeklarationen göras innan den 12:e dagen efter fakturerad månad. För övriga ska skattedeklarationen göras innan den 26:e dagen efter faktureradmånad.

Underlag
För dig som är clearingkund kan vi på Entelios erbjuda ett färdigt underlag som du enkelt kan föra in på din skatteblankett. Detta underlag innehåller all faktisk fakturerad energi inklusive justeringar ifall det uppkommit sådana.

Rapporten är uppbyggd så att du vet vilka rutor som ska fyllas i på skatteblanketten, så att det ska fungera så enkelt som möjligt för dig som kund.

Kontaktperson för Skattedeklaration