Notice This website is under construction.

Energitjänster

Vi erbjuder smarta energitjänster och teknik anpassad för din bedrift, klimatstrategier och vägledning på kraftmarknaden du är en del av.

Våra energitjänster är byggt på vårt kundlöfte, att vara vår kunds viktigaste bidrag till en hållbar framtid. Vi tar detta kundlöfte på stort allvar och önskar att hjälpa våra kunder att minska sin förbrukning, använda el smartare och få betalt för den ström och kapacitet som inte används. Genom att arbeta inom ramar som är förbestämda med kunden så finner vi innovativa lösningar som hjälper kunder att reducera energikostnader samtidigt som man sänker sitt CO2 utsläpp och skapar möjligheten till att göra gröna framsteg med svarta siffror.

Strømtjenester

Ditt viktigaste bidrag till en hållbar framtid

För Entelios är innovation och teknologiska lösningar som bidrar till hållbarhet viktiga element i verksamheten. Entelios har som mål att vara kundens viktigaste bidragsgivare till en hållbar framtid och genom att erbjuda ren energi, spetskompetens och teknologi vill Entelios möjliggöra för sina kunder att bli ledande inom området klimatvänliga energilösningar. Konceptet med att vara en innovativ och långsiktig energipartner grundar sig i en vilja att hjälpa kunder att använda elen smartare, minska de totala energikostnaderna, reducera CO2 -fotavtrycket och skapa nya intäktsströmmar.

Laddstolpar

Placeholder

Batterier

Placeholder

Flexibilitet

Placeholder

Elstyrning

Placeholder

Laddstolpar till ditt företag

Smart och effektiv elbilsladdning

Entelios levererar komplett laddningsinfrastruktur, lätt skalbar för flera laddningsstationer vid behov. Med effektiv laddning, smart styrning och finansiering av laddstationer från 0 SEK kommer ditt företag att kunna möta det växande behovet av laddstationer på ett kostnadseffektivt sätt.

Effektiv laddning

Tillsammans med våra partners har vi tagit fram ett koncept som optimerar antalet laddstationer inom tillgänglig kapacitet.

Smart kontroll

Vi tillhandahåller ett smart system för kontroll av laddningstider och flexibel betalning. Daglig användning hanteras i en app.

Kostnadseffektivt

Dubbla laddningsuttag per station minskar installationskostnaderna.

Finansiering

Laddstationer från 0 SEK för finansiering via ett elavtal.

Batterier som resurs

Kombinera energilagring med egenproducerad förnybar energi. I samarbete med batteri- och teknikleverantörer ser Entelios till att din verksamhet har en flexibel och grön energiförbrukning. Säkerställ optimal användning, flexibilitet på marknaden och lönsam drift.

Flexibilitet

Beprövade lösningar för deltagande på flexibilitetsmarknaden som genererar nya inkomstströmmar.

Grön konsumtion

Kombinera energilagring med egenproducerad förnybar energi och minska ditt klimatavtryck.

Teknologi

Samarbeta med ledande aktörer för att producera och konsumera ren, kostnadseffektiv och pålitlig energi.

Lönsamt

Optimal användning av batterier säkerställer hög lönsamhet. Finansiering genom ett elavtal gör lösningen enkel och säker.

Solceller tak

Flexibilitet

Flexibilitet är kopplat till att Svenska kraftnät betalar företag för att anpassa sin produktion eller förbrukning under kortare perioder för att stabilisera elnätet. Entelios fungerar som företagets partner och vägleder genom hela processen för att möjliggöra flexibilitet. Smarta regelverk gör att ditt företag kan delta på flexibilitets marknaden.

Ny inkomstkälla

Generera inkomster genom att kort justera din energiförbrukning eller energiproduktion.

Smart teknik

Standardiserade och automatiska lösningar. Deltagande på marknaden har ingen effekt på den dagliga verksamheten.

En grön framtid

Genom att delta flexibelt bidrar ditt företag till den gröna omställningen och ökad förnybar produktion.

Snabb avkastning på investeringen

Med förväntade höga inkomstströmmar blir investeringar lönsamma med en kort återbetalningstid.

Energihushållning och smart förbrukning

Med Entelios kan ditt företag implementera modern och pålitlig teknik för att hantera och spara på energiförbrukningen. Vi tillhandahåller tjänster för automatisk sänkning av energikostnader och energiförbrukning, så att ditt företag får bättre överblick över utgifterna, drivs på ett mer miljövänligt sätt och hittar nya sätt att bli lönsamt på.

Energihantering

En smart lösning som övervakar och minskar energikostnaderna.

Energibesparing

Avancerad energiövervakning för att kartlägga förbrukningen och minska energikostnaderna.

Energihushållning

Automatisk överföring av energiförbrukning till timmar med låga elpriser för minskade kostnader.

Spar Garanti

Energioptimering av byggnader. Vi erbjuder en spar garanti.

Fyll i din kontaktinformation och lämna en kort kommentar om vad ärendet gäller så återkommer vi så fort som möjligt.

  Stor kundportfölj

  Vi ansvarar för en kundportfölj på över 23 TWh – vilket motsvarar årsförbrukningen för 1,3 miljoner hushåll. Det gör oss till den största en av de största energileverantören för företagsmarknaden i Norden.

  Generera nya intäktsströmmar

  Entelios hjälper företaget att optimera och kommersialisera strömförbrukningen. Upptäck nya inkomstkällor med Entelios.

  Din trogna partner

  Vi erbjuder ren energi, spetskompetens och teknik som gör att alla typer av företag kan bli ledande inom klimatvänliga energilösningar.