Vi erbjuder Bra Miljöval El

Vi har licens från Naturskyddsföreningen att sälja el märkt med Bra Miljöval. Det innebär att elen ska vara godkänd enligt SNF:s kriterier.

Vi betalar en licensavgift och gör avsättningar till tre fonder som innebär konkreta miljöprojekt i anslutning till vattendrag, energieffektivisering och ny produktion av förnyelsebar el.

Vi är en av Sveriges största aktör på Bra Miljöval El. 

Läs mer om Bra Miljöval El hos Naturskyddsföreningen.

För att beställa Bra Miljöval, kontakta din affärsansvarige.

Kontaktperson för Bra Miljöval

Louise Melin

Louise Melin

Portföljförvaltare förnybart