100 % klimatneutral förbrukning

Vi på Entelios har tagit ett extra kliv i frågan kring klimatkompensation och erbjuder nu våra kunder att bli 100% klimatneutrala i sin förbrukning. 

Att man som företag väljer att köpa grön el innebär att man har tagit ett stort steg mot att reducera sin verksamhets klimatpåverkan. Den gröna, rena elen kommer från källor som vind-, sol- och vattenkraft och har nästan inga utsläpp av koldioxid alls under själva driften.

Men även om koldioxidutsläppen bara är en bråkdel jämfört med till exempel kol, gas och olja är den fortfarande inte helt koldioxidfri eftersom det har släppts ut en del koldioxid under själva uppförandet och släpper ut en del i en framtida avveckling av kraftanläggningen.

Genom att beställa vår produkt CO2 Neutral El så reducerar vi den totala utsläppsnivån genom att köpa reduktioner i den grad som behövs för den totala klimatpåverkan från elinköpen helt skall försvinna. 

För att beställa CO2 Neutral El, kontakta din affärsansvarige.

Kontaktperson för CO2 Neutral El

Louise Melin

Louise Melin

Portföljförvaltare förnybart