Klimatberäkning

Har ditt företag koll på ert klimatavtryck? Vi hjälper våra företagskunder att utvärdera och beräkna sin klimatpåverkan och att sammanställa en klimatredovisning, vilket är ett nödvändigt underlag för hållbarhetsredovisningen.

Med vårt webbaserat klimatberäkningsverktyg SVANTE kan du enkelt samla in, beräkna, analysera, visualisera och rapportera hållbarhetsdata på ett effektivt och dynamiskt sätt. Vårt verktyg är effektivt för både stora och små organisationer som vill mäta sina koldioxidutsläpp och se över verksamhets klimatpåverkan för att kunna driva sitt hållbarhetsarbete framåt. SVANTE räknar ut koldioxidbelastningen i enlighet med The Greenhouse Gas Protocol (scope 1 – 3) och emissionsfaktorerna uppdateras regelbundet.

För våra företagskunder som har elavtal med Entelios kan data som t.ex. elförbrukningen, fjärrvärme och fjärrkyla länkas direkt till SVANTE vilket sparar tid och underlättar datainsamlingen.

Vill du veta mer, läsa en exempelrapport eller få tillgång till en demo? Kontakta vår hållbarhetsexpert så berättar vi mer om SVANTE, vårt klimatberäkningsverktyg.

Kontaktperson för Klimatberäkning