Klimatkompensation

Tar du ditt klimatansvar? Om ditt företag använder energi, har regelbundna resor och inköp så bidrar det, direkt eller indirekt, till klimatförändringar. 

Detta på grund av utsläppen av koldioxid från fossila bränslen och av andra växthusgaser. För att minska effekterna av den globala uppvärmningen bör vi minska utsläppen av växthusgaser globalt. Det första man gör är att räkna ut sin klimatpåverkan och sedan minska sitt utsläpp. För att ta sitt fulla klimatansvar och för en riktigt bra och långsiktig klimatstrategi bör man också klimatkompensera.

Genom klimatkompensation skapar man klimatnytta. Klimatkompensationsprojekten bidrar utöver klimatnytta också till att förbättra sociala, hälsomässiga och ekonomiska förutsättningar för den lokalbefolkning där projekten är belägen. Vi har en bred portfölj av klimatkompensationsprojekt och arbetar med certifierade klimatkompensationsprojekt främst inom Clean DevelopmentMechanism (CDM).

Vi kan erbjuda ditt företag skräddarsydda klimatkompensationslösningar av kvarvarade utsläpp och tillsammans med en god marknadsföringsstrategi kan vi hjälpa er att stärka ert varumärke och ge konkurrensfördel.

Vill du veta mer om klimatkompensation och våra olika projekt, kontakta vår hållbarhetsexpert så berättar vi mer.

Kontaktperson för Klimatkompensation